Bekwamen

Kennis en kunde

Op het moment dat u zich bewust bent van de risico’s die uw organisatie loopt, is de volgende stap het analyseren van deze risico’s en het bepalen van de maatregelen om de risico’s te beheersen.

Gedegen kennis en kunde van de verschillende Risk Management theorieën en technieken is hierbij gewenst, zowel binnen de risicomanagement afdeling als op de werkvloer.

Risk Management is immers niet een onderwerp dat alleen voor de Risk Manager van belang is. Door middel van Risk trainingen en simulatiespellen helpen wij uw organisatie zich te bekwamen en de kennis op het gewenste niveau te krijgen.

Trainingen

Training en opleiding van Accent Organisatie AdviesOnze trainingen geven u de mogelijkheid om snel specifieke kennis op een bepaald deelgebied op te doen. De trainingen zijn zo gestructureerd dat u deze kennis direct in de eigen organisatie kan toepassen.

Ervaren trainers verzorgen de trainingen van Accent Organisatie Advies. Deze trainers hebben meerdere jaren praktijkervaring op het gebied van risicomanagement. Hierdoor kunnen zij de trainingen verrijken met praktische inzichten uit verschillende sectoren. Zo kunt u leren van de ervaringen van andere organisaties.

Simulatiespellen

Een snelle en leuke manier om de bewustwording van risicomanagement te vergroten is het spelen van een simulatiespel. Tijdens het spelen worden de deelnemers uitgedaagd om risico’s te zien, afwegingen te maken tussen mogelijke beheersmaatregelen en beslissingen te nemen over het al dan niet wegnemen van de risico’s.

Hierbij worden ze zich direct bewust van de fundamentele afweging tussen risico en rendement. De simulatiespellen van Accent Organisatie Advies worden sectorspecifiek aangeboden, zodat ze goed aansluiten op de dagelijkse realiteit van de deelnemers.