Risk training

Risk Management training

Accent Organisatie Advies organiseert trainingen op het gebied van financiële en operationele risico’s. Onze Risk Management trainingen geven u de mogelijkheid om snel specifieke kennis op een bepaald deelgebied op te doen. De trainingen zijn zo gestructureerd dat u deze kennis direct in de eigen organisatie kan toepassen.

Ervaren trainers verzorgen de praktijkgerichte opleidingen. Deze trainers hebben meerdere jaren praktijkervaring op het gebied van Risk Management. Hierdoor kunnen zij de trainingen verrijken met praktische inzichten uit verschillende sectoren. Zo kunt u leren van de ervaringen van andere organisaties.

Momenteel bieden wij de volgende praktijkgerichte trainingen aan:

Operational Risk Management

Operationeel risico is het risico van verlies veroorzaakt door inadequate of falende interne processen, mensen en systemen of als gevolg van externe gebeurtenissen. De gevolgen van deze risico’s kunnen groot zijn. In onze training Operational Risk Management krijgt u handvatten om dergelijke risico’s te identificeren en te beheersen.

Bekijk onze training Operational Risk Management >>

Financial Risk Management

Financial Risk Management wordt vaak onderverdeeld in kredietrisico (ofwel tegenpartijrisico) en marktrisico (ofwel prijsrisico). In de training Financial Risk Management gaan we nader in op de betekenis van deze risico’s voor uw organisatie en hoe ze beïnvloed worden door ontwikkelingen op de financiële markten.

Bekijk onze training Financial Risk Management >>