Training FRM

Training Financial Risk Management

Financiële risico’s:

  • Hoe bepaalt u welke risico’s het belangrijkst zijn voor uw bedrijf?
  • Welke risico’s kunt u accepteren en welke moet u juist voorkomen?
  • Welke financiële instrumenten kunt u gebruiken om de risico’s af te dekken?
  • Wat zijn de risico’s bij het gebruik van derivaten?

Vragen waar u tijdens de training Financial Risk Management antwoord op zult krijgen. Aan de hand van diverse voorbeelden uit de praktijk zult u inzicht krijgen in de meest gehanteerde risicoanalysetechnieken. Daarnaast gaan we in op de werking van de verschillende financiële instrumenten voor het afdekken van risico’s (hedgen). U leert deze toe te passen op uw eigen situatie.

In deze training kijken we met name naar de financiële risico’s binnen organisaties. De niet-financiële risico’s worden behandeld in de training Operational Risk Management. Beide trainingen sluiten op elkaar aan. Volgt u beide trainingen, dan krijgt u een volledig overzicht op het gebied van risicomanagement.

Hoe helpt het u in uw dagelijks werk?
Door deze training bent u in staat om de basisprincipes van Financial Risk Management toe te passen in uw dagelijks werk. Na afloop van de training kunt u de belangrijkste financiële risico’s in uw organisatie onderkennen en maatregelen treffen om risico’s te beperken. Dit draagt bij aan het:

  • Realiseren van uw bedrijfsdoelstellingen
  • Beheer van risico’s in de onderhandelingsfase van projecten
  • Beperken van schade en kosten door bewegingen op de financiële markten
  • Voldoen aan relevante wet- en regelgeving

De opleiding Financial Risk Management is speciaal ontwikkeld voor iedereen die sterk betrokken is bij het beheer van rente- en valutarisico’s van een organisatie, zoals de controller, risicomanager, financieel manager, cash manager of treasurer.

STUUR NAAR_2