Training ORM

Training Operational Risk Management

Organisaties staan bloot aan vele risico’s:

  • Hoe bepaalt u welke risico’s het belangrijkst zijn voor uw bedrijf?
  • Welke risico’s kunt u accepteren en welke moet u juist voorkomen?
  • Hoe bepaalt u de impact van de gesignaleerde risico’s?

Vragen waar u tijdens de training Operational Risk Management antwoord op zult krijgen. Aan de hand van diverse voorbeelden uit de praktijk krijgt u inzicht in de meest gehanteerde risicoanalysetechnieken en leert deze toe te passen op uw eigen situatie.

In deze training kijken we met name naar de niet-financiële risico’s binnen organisaties. De financiële risico’s worden behandeld in de training Financial Risk Management. Beide trainingen sluiten op elkaar aan. Volgt u beide opleidingen, dan krijgt u een volledig overzicht op het gebied van risicomanagement.

Hoe helpt het u in uw dagelijks werk?
Door deze training bent u in staat om de basisprincipes van Operational Risk Management toe te passen in uw dagelijks werk. Na afloop van de training kunt u de belangrijkste operationele risico’s in uw organisatie onderkennen en maatregelen treffen om risico’s te beperken. Dit draagt bij aan het:

  • Realiseren van uw bedrijfsdoelstellingen
  • Waarborgen van de continuïteit van processen en systemen in uw organisatie
  • Beperken van schade en kosten indien een operationeel incident zich voordoet
  • Voldoen aan relevante wet- en regelgeving

De opleiding Operational Risk Management is speciaal ontwikkeld voor iedereen die sterk betrokken is bij de borging van organisatieprocessen en de beheersing van operationele risico’s, zoals de controller, risicomanager, financieel manager of manager operations.

STUUR NAAR_2