Risk algemeen

Risicomanagement bij woningcorporaties

Bij deze in-company training krijg u aan de hand van diverse voorbeelden uit de praktijk van verschillende woningcorporaties inzicht in de meest gehanteerde risicoanalyse-technieken en leert u deze toe te passen op uw eigen situatie.

In deze training kijken we naar zowel financiële als niet- financiële risico’s binnen woningcorporaties. Aan de hand van een simulatiespel voor woningcorporaties worden een aantal belangrijke risico’s voor woningcorporaties besproken.

Hoe helpt het u in uw dagelijks werk?
Door deze training bent u in staat om de basisprincipes van risicomanagement toe te passen in uw dagelijks werk. Na afloop van de training kunt u de belangrijkste risico’s in uw woningcorporatie onderkennen en maatregelen treffen om risico’s te beperken. Dit draagt bij aan het:

  • Realiseren van uw (maatschappelijke) doelstellingen
  • Waarborgen van de continuïteit van processen en systemen in uw organisatie
  • Beperken van schade en kosten indien een incident zich voordoet
  • Voldoen aan relevante wet- en regelgeving

De opleiding Risicomanagement bij woningcorporaties is speciaal ontwikkeld voor iedereen die binnen de corporatie sterk betrokken is bij de borging van organisatieprocessen en de beheersing van operationele- en financiële risico’s, zoals de controller, risicomanager, financieel manager of manager operations.
Deelnemers aan de training kunnen 7 PE punten verkrijgen in het kader van het verrichten van permanente educatie activiteiten.

STUUR NAAR_2