Risk voor bestuurder

Risicomanagement bij woningcorporaties voor bestuurders

Bij deze in-company training krijg u aan de hand van diverse voorbeelden uit de praktijk van verschillende woningcorporaties inzicht in de meest gehanteerde risicoanalyse-technieken en leert u deze toe te passen op uw eigen situatie.

In deze training kijken we naar zowel financiële als niet- financiële risico’s binnen woningcorporaties. Waarbij u inzicht krijgt in een effectieve aanpak van risicomanagement op strategisch, tactisch en operationeel niveau en het gebruik van een roadmap risicomanagement bij de implementatie in de organisatie.

Hoe helpt het u in uw dagelijks werk?
Door deze training bent u in staat om de basisprincipes van risicomanagement toe te passen in uw dagelijks werk. Na afloop van de training kunt u de belangrijkste risico’s in uw woningcorporatie onderkennen en maatregelen treffen om risico’s te beperken. Dit draagt bij aan het:

  • Realiseren van uw (maatschappelijke) doelstellingen
  • Waarborgen van de continuïteit van processen en systemen in uw organisatie
  • Beperken van schade en kosten indien een incident zich voordoet
  • Voldoen aan relevante wet- en regelgeving

De opleiding Risicomanagement bij woningcorporaties voor bestuurders is speciaal ontwikkeld voor bestuurders en directieleden die opzoek zijn naar handvatten om risicomanagement binnen de organisatie te implementeren op zowel strategisch als operationeel niveau.
Deelnemers aan de training kunnen 4 PE punten verkrijgen in het kader van het verrichten van permanente educatie activiteiten.

STUUR NAAR_2