Risicomanagement & Auditing

Training Risicomanagement & Auditing voor woningcorporaties

Woningcorporaties hebben te maken met grote (financiële) risico’s. Van het bestuur van een corporatie wordt verwacht dat zij de risico’s die verband houden met de activiteiten in kaart brengt, een inzichtelijk beleid voor het beheersen van die risico’s hanteert, en hierover verantwoording aflegt. De risicomanagement functie en de audit functie ondersteunen het bestuur hierbij, ieder vanuit een eigen rol en verantwoordelijkheid.

Met onze 1-daagse training Risicomanagement & Auditing voor Woningcorporaties geven wij corporaties inzicht in het belang van een goed functionerend risicomanagement en bieden wij handreikingen voor het effectief inrichten daarvan. U krijgt inzicht in veel gehanteerde risicomanagement technieken die u direct in de praktijk kunt brengen.

Tevens gaan wij tijdens de training in op het belang van een gezonde risicocultuur, de zogenaamde soft-controls en hoe u inzicht kunt krijgen in de risicocultuur in uw organisatie. Daarnaast geven wij u een overzicht van de belangrijkste principes en werkwijzen die gehanteerd worden binnen het vakgebied Auditing.

Hoe helpt het u in uw dagelijks werk?
Door deze training krijgt u een goed een helder beeld het belang van risicomanagement en auditing. Aan de hand van praktijkvoorbeelden laten we zien hoe deze onderwerpen u kunnen helpen om het risicobewustzijn binnen uw gehele corporatie te vergroten. Na de training heeft u praktische handvatten die u instaat stellen om risicomanagement en auditing in uw corporatie meer vorm te geven. Dit draagt bij aan het:

  • „realiseren van uw (maatschappelijke) doelstellingen
  • „tijdig signaleren wanneer bijsturen nodig is
  • „beperken van schade en kosten als gevolg van risico’s
  • „voldoen aan relevante wet- en regelgeving

 

De training Risicomanagement & Auditing voor Woningcorporaties is speciaal ontwikkeld voor iedereen die sterk betrokken is bij het beheer van risico’s van een corporatie, zoals bijvoorbeeld de (business) controller, risicomanager, manager financiën. Maar de training is ook zeer geschikt voor bestuurders en leden van de RvC om een integraal beeld op het onderwerp te krijgen.
Deelnemers aan de training kunnen 7 PE punten verkrijgen in het kader van het verrichten van permanente educatie activiteiten.

STUUR NAAR_2