Bewegen

De veranderende organisatie

Nadat inzicht in de omvang van de risico’s is verkregen en de organisatie haar risicostrategie en risicobereidheid heeft bepaald zal de risicostrategie breed in de organisatie worden uitgerold. Onze adviseurs helpen onze klanten bij de implementatie van de risicostrategie.

Tone at the top
Bij het inrichten van een professionele risico organisatie is het cruciaal dat het management de juiste signalen geeft. Wij adviseren onze klanten bij het opstellen van de governance:

  • Besluitvormingsprocessen
  • Toezichtkader structuur
Bellende-dame-bedrijfscultuur Dit doen wij vaak in combinatie met inzicht in de drijfveren: Management Drives. Hierbij stellen we de risicodrijfveren van het bestuur en management vast op basis van individuele en/of teamsessies. Dit inzicht wordt gerelateerd aan de risicobereidheid en de risicostrategie. Indien de drijfveren niet passen bij de risicobereidheid en de risicostrategie, zal de organisatie een van beide moeten wijzigen.

Risico’s beheersen
Na een assessment van de risico’s moeten maatregelen voor risicobeperking worden gekozen. De organisatie heeft de keuze bepaalde risico’s te vermijden, reduceren, delen of accepteren. We ondersteunen onze klanten bij deze afweging en bij het kiezen van de juiste maatregelen en de implementatie hiervan.

Organisatie op maat
We ondersteunen bij de inrichting en organisatie van het risicomanagement, bijvoorbeeld op basis van het ‘three lines of defense’ model. Deze inrichting loopt uiteen van de verdeling van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden tot het uitschrijven van een (organisatiebrede) risicocharter. Tevens sturen we aan op een balans tussen (risico) prestatiemanagement en het beloningsbeleid.

Het resultaat van deze activiteiten is dat de organisatie ingericht is om de juiste beslissingen op het juiste tijdstip te nemen door de juiste mensen.