Risico beheren

In hoeverre is uw organisatie ‘in-control’?

‘In-control’ betekent dat uw interne organisatie zo functioneert dat de risico’s dusdanig beheerst worden dat deze binnen uw risicobereidheid passen. Het betekent dus niet dat u alle processen dichttimmert om geen risico te lopen; organisatiedoelen realiseren is immers alleen mogelijk als bepaalde risico’s worden gelopen.

Het gaat erom dat u weet welke risico’s u loopt en dat de eventuele gevolgen binnen de door u gestelde grenzen blijven.

Wanneer er een risico geïdentificeerd en gekwantificeerd is voor de organisatie, heeft de organisatie een viertal mogelijkheden:

  • Het risico accepteren
  • Het risico reduceren, bijvoorbeeld door het nemen van controlemaatregelen (bij voorkeur preventief)
  • Het risico vermijden door de gerelateerde activiteit te staken
  • Het risico delen, bijvoorbeeld middels verzekeren, verandert de kans dat het risico optreedt niet, maar de impact voor de organisatie wel omdat een andere partij de schade deelt of geheel vergoedt

Toetsen van beheersmaatregelen

Heeft u besloten om het risico te reduceren? Dan is het verstandig om periodiek te toetsen of de ingezette controlemaatregelen juist worden ingezet. Hiervoor kan control testing toegepast worden of een audit worden uitgevoerd.

Accent Organisatie Advies heeft ruime ervaring in het opzetten van gestructureerde key control testing en audit programma’s. Hierdoor krijgt u een duidelijk inzicht in het functioneren van uw controlemaatregelen. Zo kunt u tijdig actie ondernemen, mocht een controlemaatregel niet het gewenste effect hebben.

Bij het toetsten van de beheersmaatregelen vinden wij het belangrijk dat er gekeken wordt naar de impact van een risico op de organisatie. Risico’s met een grotere impact verlangen namelijk een zwaardere en regelmatigere toets op de bijbehorende beheersmaatregelen.

Geen overbodige controles inbouwen

Er moet voorkomen worden dat controles ingebouwd worden in processen als er ook andere oplossingen zijn die minder arbeidsintensief en zelfs effectiever zijn. Wij kunnen samen met u en uw mensen werken aan een procesgang met zo min mogelijk controles. Wat niet fout kán gaan, hoeft ook niet getoetst te worden. Heel belangrijk daarbij is ook de juiste cultuur van de organisatie.

Operational Excellence als control

Zijn uw processen helder en ‘foolproof? Dan loopt u ook minder risico. Operational Excellence technieken kunnen u helpen bij het optimaliseren van processen binnen uw organisatie. Op deze manier worden de processen helder en ‘foolproof’. Zo minimaliseert u bepaalde risico’s en beperkt u de daarmee samenhangende extra controle handelingen.