Bewustworden

 Iedereen heeft te maken met risico’s

‘There are known knowns; there are things we know that we know.
There are known unknowns; that is to say, there are things that we now know we don’t know.
But there are also unknown unknowns – there are things we do not know we don’t know.’

D. Rumsfeld, 2002

Iedere organisatie heeft te maken met risico’s die verbonden zijn aan haar activiteiten. Of het nu gaat om een:

  • Beursgenoteerde onderneming
  • Onderneming in het midden- en kleinbedrijf
  • Financiële instelling
  • Zorginstelling
  • Overheidsorgaan

topje van de ijsberg - een veelvoud aan risico’s Wil een organisatie haar strategische doelstellingen bereiken, dan zijn risico’s onvermijdelijk.

De kranten staan dagelijks vol met voorbeelden van risico’s die zich bij organisaties hebben geopenbaard. Denk bijvoorbeeld aan onverantwoorde risico’s, fraudegevallen en juridische geschillen, maar ook aan medische missers en fouten in bedrijfsprocessen.

Organisaties zijn zich vaak bewust van risico’s die zich eerder hebben voorgedaan. Dit is vaak slechts het topje van de ijsberg. Er is een veelvoud aan risico’s waarvan de meeste organisaties zich niet bewust zijn en zich ook niet op voorbereid hebben.

Bewustwording: de eerste stap
Risk Management start met bewustwording van de risico’s die uw organisatie loopt. Uw organisatie moet haar risico’s kennen en onderkennen vóórdat ze maatregelen kan treffen. Wij helpen onze klanten bij deze eerste stap.

Door onze jarenlange ervaring hebben wij een diepgaand inzicht in de verschillende risicovormen en de relevante risico’s voor de verschillende sectoren waarin wij actief zijn. Aan de hand van onze kennis kunnen wij u helpen inzicht te krijgen in de belangrijkste risico’s die uw organisatie loopt.

Via gestructureerde interviews en workshops  bespreken wij de belangrijkste risico’s met u en uw medewerkers. Dit zorgt voor een verdere vergroting van het risicobewustzijn binnen de organisatie.

Het resultaat van deze stap is een compleet inzicht in de risico’s die u als organisatie loopt bij het realiseren van uw doelstellingen. Hierdoor bent u in staat om gericht maatregelen te treffen om uw strategie tot uitvoer te brengen en op een duurzame manier voordeel op uw concurrenten te behalen.