Doelen & Verandernoodzaak

Wat brengt uw strategische doelstellingen in gevaar?

Wij gebruiken altijd de volgende definitie voor Risk Management:

Risk Management is het beheersen van de risico’s, die het behalen van de strategische doelstellingen van de organisatie kunnen verhinderen.

 

Deze koppeling van Risk Management aan de strategische doelstellingen vinden wij heel belangrijk. Zonder deze koppeling vervalt Risk Management al snel tot het ‘dichttimmeren’ van processen, het afwerken van checklists en het sturen op incidenten.

Daarnaast geeft de koppeling van Risk Management aan de strategische doelstellingen ook duidelijk aan wat Risk Management zo belangrijk maakt: het draagt bij aan het realiseren van de strategie en van de belofte aan de klant.

Verandernoodzaak
Het belang van robuust Risk Management wordt steeds meer onderkend door het optreden van verschillende incidenten in vrijwel alle sectoren. Ook stellen toezichthouders steeds zwaardere eisen.

Wij helpen organisaties met de afweging in welke mate en in welke (soort) maatregelen te investeren voor het verder verbeteren van hun Risk Management. Daarbij worden ook de cultuur en het gedrag van bestuurders en medewerkers meegenomen.

Alleen als de bestuurders en medewerkers zich bewust zijn van het ‘waarom’ van Risk Management, is de organisatie in staat om het gewenste gedrag dat nodig is voor een ‘in-control’ organisatie op continue basis te laten zien.

Duidelijkheid
Naast het voorkomen van onacceptabele incidenten en het voldoen aan wet- en regelgeving brengt Risk Management duidelijkheid. Zo zorgen Risk Appetite (risicobereidheid) en Risk Governance onder andere voor:

  • Een kapstok voor de identificatie van risico’s
  • Duidelijkheid ten aanzien van de grenzen van het nemen van risico’s: wie mag welk besluit nemen ten aanzien van welk risico
  • Heldere procedures als risico’s groter zijn dan eerder werd ingeschat

Deze duidelijkheid zorgt ervoor dat de organisatie zich goed en zorgvuldig kan inzetten voor de klant.