Risico identificatie

Inzicht in de risico’s

Om inzicht te krijgen in de risico’s die uw organisatie loopt, is het van belang te starten met een gedegen risico inventarisatie. Het is niet alleen van belang om te kijken naar reeds bekende of eerder ervaren risico’s, maar ook naar risico’s waar u tot dusver geen rekening mee hebt gehouden.

Accent Organisatie Advies heeft ruime kennis en ervaring in het uitvoeren van risico inventarisaties in verschillende sectoren. Wij beschikken over een uitgebreid raamwerk van risicodefinities, beschrijvingen en voorbeelden die helpen bij het inventariseren van risico’s die voor u relevant zijn.

Decision Making Process-Risk Management
Voor een klant in de IT-sector hebben wij een operationele risicoanalyse gemaakt. Wij maakten daarbij gebruik van ons risicoraamwerk. Deze operationele risicoanalyse opende de ogen van onze klant voor risico’s waar hij tot dan toe geen weet van had.

Risicoraamwerk

Ons risicoraamwerk bestaat uit een onderverdeling van risico’s in financiële en niet-financiële risico’s.

Voorbeelden van financiële risico’s:

  • Valutarisico
  • Renterisico
  • Debiteurenrisico

Voorbeelden van niet-financiële risico’s:

  • Diefstal
  • Schade aan gebouwen en bedrijfsmiddelen
  • Uitval van belangrijke IT-systemen
  • Juridische claims

Aan de hand van een gestructureerde vragenlijst stellen wij samen met u vast welke risico’s voor uw organisatie relevant zijn: is de kans reëel en zo ja, wat zou de mogelijke impact zijn?

Dit leggen wij voor u vast in een rapportage, waardoor u een integraal overzicht krijgt van de risico’s waaraan uw organisatie blootgesteld staat.