Borgen

Risk Management goed en efficiënt borgen

Veel Risk Managers vragen ons hoe kunnen we Risk Management goed en efficiënt borgen in de organisatie. Natuurlijk is het antwoord op deze vraag verschillend voor ieder bedrijf. Toch zijn er een aantal elementen die een duidelijke bijdrage leveren aan een goede borging.

Aansluiten op de strategie
Risk Management moet aansluiten op de overall bedrijfsstrategie. Door bijvoorbeeld alle risico’s uit te sluiten, zal de onderneming lam worden gelegd en nooit haar bedrijfsresultaten weten te halen.

De Risk governance en structuur van een organisatie helpt bij het maken van de aansluiting op de verschillende organisatieniveaus. Hierdoor wordt het ook mogelijk om over de gehele organisatie de risico’s integraal te bekijken en beheersen.

Monitoren risico’s
Risk Management is geen eenmalig proces, maar een continu proces dat met enige regelmaat gemonitord moet worden. Hierbij zal de hoogte van het risico de frequentie van monitoren bepalen. Het monitoren vindt plaats via zogenaamde Risk dashboards en dient onderdeel te zijn van de ‘normale’ management rapportage cyclus.

Een goed Risk dashboard helpt bij het aantoonbaar maken van het ‘in control’ zijn van het management. Een onderwerp dat vandaag de dag steeds meer aandacht krijgt.

Cultuur
De manier waarop een organisatie en haar medewerkers omgaan met Risk Management is bepalend voor het succes van het Risk Management systeem.

Hierbij is een adequate ‘tone at the top’ een voorwaarde voor het succesvol beheersen van de risico’s binnen een organisatie. De grootste incidenten zijn vaak directe gevolgen van onacceptabele gedragingen van het topmanagement en in mindere mate van gebrekkige controles in de operationele processen.

Daarnaast is het belangrijk brede betrokkenheid en inzicht in drijfveren te creëren binnen de verschillende geledingen van de organisatie. Drijfveren zijn belangrijke indicatoren voor de risicobereidheid van individuen en teams.

Het gebruik van Management Drives kan hiervoor belangrijke inzichten verschaffen en het omgaan met risico’s bespreekbaar maken.