KRI dashboard

Meten is weten | KRI’s

Het hebben van goede risico informatie is essentieel om de risico’s binnen de organisatie te bewaken en bij te sturen en om verantwoording af te leggen.

Het helpt u dus bij het verkrijgen van inzicht in de mate waarin risico’s in de organisatie adequaat worden beheerst.

risk management dashboard

Klik voor een vergroting

Risk dashboard rapportages

Een manier om risico informatie op een inzichtelijke manier te presenteren is door gebruik te maken van Risk Dashboard rapportages. Een Risk Dashboard geeft in één oogopslag een beeld van de actuele stand en ontwikkeling van de belangrijkste risico’s in de organisatie. Accent Organisatie Advies heeft voor verschillende klanten Risk Dashboard rapportages ontwikkeld en succesvol geïmplementeerd.

Voor een grote financiële instelling ontwikkelden wij een Risk Dashboard rapportage waarin de belangrijkste operationele risico’s op een overzichtelijke en actie-gerichte manier gepresenteerd werden. Het Executive Committee van de financiële instelling is nu in staat proactief te sturen op het reduceren en beheersen van de operationele risico’s.

Key Risk Indicators

Een veelgebruikte manier om op regelmatige basis de belangrijkste risico’s in beeld te brengen is het gebruik van Key Risk Indicators (KRI’s). Een KRI is een kengetal of ratio dat een indicatie geeft voor het risico niveau. Door KRI’s op een regelmatige basis te rapporteren, ontstaat er een beeld van de ontwikkeling van het risiconiveau (kans en mogelijkheid).

Een voorbeeld van een KRI is het aantal openstaande posten op een tussenrekening in het grootboek. Hoe meer posten openstaan, en hoe langer die openstaan, hoe groter het risico dat een post uiteindelijk afgeboekt moet worden. Door aan een KRI tolerantieniveaus en limieten te koppelen, krijgt de KRI een signaalfunctie voor het management om actie te ondernemen.

Accent Organisatie Advies ondersteunt haar klanten bij het ontwikkelen van de juiste KRI’s binnen de verschillende bedrijfsprocessen. Hiermee krijgt u inzicht in de ontwikkeling van risico’s en bent u instaat om tijdig in te grijpen om incidenten te voorkomen.

Kunnen we u helpen met het opstellen van een Risk dashboard of KRI’s? Dan kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen.