Met onze routekaart naar een beter risicomanagement

Samen met Accent brengt u uw Intergraal Risicomanagement op een hoger niveau. Wij hebben een routekaart ontwikkeld waarmee u precies kunt zien hoe uw organisatie ervoor staat. Aan de hand van deze uitkomsten bepaalt u de gewenste risicoambitie en welke stappen u kunt zetten om het niveau van uw risicomanagement te verhogen.

Proactief risicomanagement

Woningcorporaties beseffen steeds meer dat risicomanagement van belang is voor het duurzaam realiseren van hun doelstellingen. Dit vraagt om een risicomanagement dat proactief, integraal, vooruitkijkend en voorspellend is. In de praktijk zien wij dat het risicomanagement vaak nog op een ad-hoc en reactieve manier is ingevuld.

Ambitieniveau

Accent ondersteunt corporaties om het risicomanagement naar een hoger niveau te brengen. De eerste stap daarin is het opstellen van een plan van aanpak aan de hand van onze routekaart. Deze kaart brengt in beeld waar het risicomanagement van uw corporatie nu staat en waar uw corporatie in de toekomst zou moeten staan. Dit gewenste ambitieniveau verschilt per corporatie en is vaak afhankelijk van haar ambities, omvang, risicobereidheid en cultuur.

Volwassenheidsmodel

Accent heeft een ‘risicomanagement volwassenheidsmodel’ ontwikkeld, waarmee wij samen met u kunnen bepalen waar het huidige en het gewenste ambitieniveau staan. Zoals de naam al aangeeft, geeft de routekaart dan aan welke stappen nodig zijn om het gewenste doel te realiseren. De routekaart is een belangrijke eerste stap om integraal risicomanagement vorm te geven.

Wilt u meer weten over onze routekaart naar beter risicomanagement? Neem dan contact op met Marc Breij.