Case studies

Case studies Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Microfinancieringsfonds

Microfinanciering is financiële dienstverlening aan arme mensen in ontwikkelingslanden. Microfinancieringsinstellingen verstrekken kleine leningen aan deze mensen waardoor zij in staat zijn een bedrijf te starten en inkomsten te vergaren. Deze microfinancieringsinstellingen (MFIs) zijn in feite lokale, relatief kleine, financiële instellingen. Door een actieve bestuursrol te vervullen in microfinancieringsfondsen, vermogensfondsen die in microfinancieringsinstellingen investeren, delen we als Accent Organisatie Advies onze (bancaire) kennis.


Inventieve financieringen

In Ghana adviseren we het Wholesale Microfinance Fund (WMF) bij het opzetten van financieringsprogramma’s voor lokale MFI’s. Een mooi voorbeeld van zo’n financieringsprogramma is de waardeketen financiering van cacaobonen in het zuiden van Ghana. Met leningen van onder andere het WMF, kan een lokale MFI Ghanese boeren een lening verstrekken zodat zij de jaarlijkse oogst kunnen financieren.

De boeren zijn aangesloten bij een coöperatie die cacaobonen collecteert en levert aan de Ghanese Cacao Board. Hierdoor zijn ze verzekerd van een goede prijs voor de bonen en van betaling. Een deel van de betaling door de Cacao Board (CoCoBod) gaat rechtstreeks naar de MFI om de schuld af te betalen. Het andere gedeelte wordt uitgekeerd aan de boeren. Op deze manier is de waardeketen een ‘gesloten’ systeem waarmee in dit geval een duizendtal boeren wordt gefinancierd.


Treasury management bij MFI

De IFC heeft in Myanmar een project opgezet met als doel de financiële stabiliteit van de MFI’s te versterken en op deze manier de toegang tot microfinanciering van de laagste inkomensgroepen te vergroten. Als onderdeel van dit project hebben wij, op basis van de uitgangspunten van Basel II, de treasury functie verder ontwikkeld bij de grootste MFI van Myanmar.

Hierbij hebben we naast het opzetten van een asset- en liability management framework (inclusief een ALCO charter), trainingen gegeven op het gebied van rente- en valutamanagement.

Daarnaast hebben we adviezen gegeven om, op basis van de lokale regelgeving, het cash management te optimaliseren, zodat de positie overtollige liquiditeiten in het lening proces geminimaliseerd wordt. Op deze manier komt meer geld vrij voor het verstrekken van microfinancieringen en kunnen dus meer boeren geholpen worden.