Woningcorporaties

Woningcorporaties - organisatie adviesWoningcorporaties

De herziene Woningwet is ingevoerd, maar betekent dit nu dat woningcorporaties in rustiger vaarwater zijn gekomen? Niets is minder waar, de overheid bemoeid zich meer dan voorheen actief met de rol van corporaties in de samenleving. En toezichthouders houden zich nadrukkelijker bezig met het bewaken van de risico’s binnen de sector bezig. Maar ook de druk om terug te gaan naar de kerntaak, vraagt om soms verstrekkende strategische keuzes.

Dit leidt tot belangrijke vraagstukken, zoals:

  • Hoe kan ik een verantwoorde invulling geven aan de scheiding van DAEB en niet-DAEB?
  • Op welke manier kan ik risicomanagement zodanig inrichten dat het bijdraagt aan het duurzaam realiseren van de doelstellingen?
  • Kunnen we nog wel een duurzaam businessmodel opzetten of is fuseren toch een betere oplossing?
  • Wat zijn de gevolgen van de scheiding tussen wonen en zorg?
  • Hoe kunnen we de processen binnen de organisatie optimaliseren, zodat de kosten van de bedrijfsvoering omlaag gaan?

Vragen waar Accent Organisatie Advies samen met haar klanten de juiste antwoorden op zoekt.

Bij onze opdrachten ondersteunen wij woningcorporaties bij de veranderingen waar ze mee te maken hebben. Onze adviseurs komen niet alleen met oplossingen, maar zorgen ervoor dat de oplossing ook goed land in uw organisatie, zodat u er direct mee aan de slag kunt.

Speciaal voor de woningcorporaties hebben we een concept ontwikkeld waarbij u de voordelen heeft van een ervaren senior risicomanager, maar niet de volledige kosten van een dergelijke professional. De Risicomanager-op-Maat geeft, afhankelijk van de omvang, de complexiteit en de risico’s in uw organisatie, een praktische invulling aan risicomanagement in uw organisatie.

Daarnaast geven wij Lean en Risicomanagement trainingen die specifiek zijn toegespitst op (besturen van) woningcorporaties.

Graag vertellen we u meer over onze opdrachten in deze sector.