Case studies

Case studies uit de zorg

Lean implementatie in een laboratorium

Hoe krijg ik mijn mensen in beweging? Een eerstelijns medisch laboratorium wilde in aanloop naar een grote verbouwing op drie afdelingen – Klinische chemie, Microbiologie en Cytologie – een continue verbetercultuur in het laboratorium op gang brengen.

Na een Lean Awareness training hebben wij met de laboratoriummedewerkers in kleine groepen het verbeterpotentieel in kaart gebracht. Dit resulteerde in meer dan vierhonderd verbeterideeën. Samen met Lean ‘expert’ teams zijn wij vervolgens aan de slag gegaan om hier prioriteiten in aan te brengen en kleine en grote verbeteringen te realiseren. Het resultaat: de medewerkers van het laboratorium zijn ‘in beweging’ om kansen te verzilveren. Daarnaast is er een nieuwe lay-out voor het laboratorium ontwikkeld, die door de medewerkers wordt gedragen.


Ziekenhuizen, verzorgingstehuizen en GGZ | Tijdstudies en normeringsonderzoeken

Accent Organisatie Advies heeft ruime ervaring in het uitvoeren van tijdstudies en normtijd onderzoeken in de zorg. Inmiddels hebben wij op meer dan honderd afdelingen binnen ziekenhuizen, verzorgingstehuizen en GGZ instellingen Multi Moment Opname en Continue Tijdstudie onderzoeken verricht.

Deze onderzoeken zijn uitgevoerd op verpleegafdelingen, OK’s, IC’s, SEH, maar ook op ondersteunende afdelingen zoals laboratoria.

Met behulp van deze informatie is het mogelijk om taken op afdelingen beter in te richten en betere capaciteitsplanningen te maken. Bovendien helpt het om processen (op basis van feiten) slimmer in te richten.


Workflow in laboratoria

Kan de ‘workflow’ in mijn laboratorium beter? Accent Organisatie Advies heeft in Nederland en Duitsland in diverse laboratoria workflow audits uitgevoerd. Deze workflow audits hadden als doel een betere lab-inrichting te creëren, efficiënter met voorraden en logistiek om te gaan en mensen en machines beter te benutten. Met behulp van onze Accent Pro verbetersoftware en onze kennis van laboratoria zijn wij in staat om laboratoria op een efficiënte wijze door te lichten.


Secretariële ondersteuning onder het vergrootglas

In het kader van een onderzoek naar de financiële afspraken tussen een regionaal ziekenhuis en de maatschappen over de secretariële ondersteuning aan specialisten, zijn wij benaderd om een tijdstudie uit te voeren op 22 poliklinieken om vast te leggen welke werkzaamheden ten behoeve van het ziekenhuis en welke ten behoeve van de maatschappen werden uitgevoerd. Een uitgebreid onderzoek met gebruik van Multi Moment Opname (MMO) en Continue Tijdstudie (CTS) technieken heeft een fijnmazig en gedragen beeld gegeven van deze verdeling.

Daarnaast was het ziekenhuis geïnteresseerd in de kansen voor verbeteringen binnen het proces ‘vastlegging van polibezoeken aan huisartsen’. Wij hebben in combinatie met de tijdstudie nauwkeurig gekeken naar de processen binnen het ziekenhuis. Een gedragen beeld van lange doorlooptijden, onvoldoende key controls en variaties in processtappen en procesoutput, heeft geleid tot een actieplan om efficiënter te gaan werken.