Joep Steffes

Joep Steffes is reeds 20 jaar een ondernemende organisatieadviseur met een sterke focus op strategische besluitvorming, risico- en onzekerheidsanalyse en planningsvraagstukken. Hierin ondersteunt hij profit en non-profit organisatie om de kwaliteit van hun besluitvorming te verbeteren. Joep Steffes is zeer ervaren in het modelleren van beslisproblemen en het faciliteren van groepsbesluiten.

Description: Joep Steffes is reeds 20 jaar een ondernemende organisatieadviseur met een sterke focus op strategische besluitvorming, risico- en onzekerheidsanalyse en planningsvraagstukken.
URL: https://www.linkedin.com/in/decisionanalist/
Keywords: