Thea van Bommel-Scheffer

Thea heeft ruim dertig jaar ervaring in de financiële sector. Zij heeft een registeraccountant achtergrond en is gestart als (intern) auditor en heeft Compliance opgezet bij een van de Nederlandse grootbanken. Daarna heeft zij de overstap gemaakt naar diverse senior directie en management functies, verantwoordelijk voor operations, productontwikkeling en commercie. Risicomanagement was daarbij altijd een integraal onderdeel van haar werk. Op basis van haar persoonlijke interesse heeft zij zich daarnaast gespecialiseerd in transities van organisaties en met name de cultuur aspecten.

Description: Thea heeft ruim dertig jaar ervaring in de financiële sector. Zij heeft een registeraccountant achtergrond en is gestart als (intern) auditor en heeft Compliance opgezet bij een van de Nederlandse grootbanken.
URL: https://www.linkedin.com/in/theavbommel/
Keywords: