Software

Tijdstudie software | Meten is weten Tijdens onze tijdstudie en normtijdonderzoeken gebruiken wij onze eigen Accent Pro tijdstudie software. Met behulp van Accent Pro is het mogelijk om tijdstudies snel en efficiënt uit te kunnen voeren, zowel door medewerkers van Accent Organisatie Advies als door uw eigen personeel. Er is veel aandacht besteed om het meten zo intuïtief
Lees meer

CTS

Normtijden bepalen | Continue Tijdstudie De Continue Tijdstudie (CTS) techniek is een methode waarmee door het continu waarnemen van een medewerker of machine de tijd besteed aan waarde toevoegende activiteiten nauwkeurig wordt gemeten. Een Continue Tijdstudie wordt meestal gebruikt om activiteiten te normeren door de directe en indirecte taaktijden van een handeling te bepalen. De
Lees meer

MMO

Multi Moment Opname | Zicht op verspilling Multi Moment Opname (MMO) is een methode waarmee een betrouwbare uitspraak over de tijdsbesteding van een groep medewerkers of machines kan worden gedaan. Dit levert een ‘foto’ van uw onderliggende processen op. Een Multi Moment Opname wordt vaak gebruikt om: Klantwaarde te koppelen aan de tijdsbesteding binnen uw
Lees meer

Tijdstudie

Weten wat er echt gebeurt? | Tijdstudie Wat het management denkt dat er gebeurt, is vaak heel anders dan wat er in werkelijkheid gebeurt. Heeft u echt zicht op hoe efficiënt uw bedrijfsvoering is? Weet u waar de grootste verspillingen in uw processen zitten? Calculeert u met de juiste normtijden in uw kostprijscalculaties? Hoe objectiveert
Lees meer

Accent Pro Verbetersoftware