Software

Tijdstudie software | Meten is weten Tijdens onze tijdstudie en normtijdonderzoeken gebruiken wij onze eigen Accent Pro tijdstudie software. Met behulp van Accent Pro is het mogelijk om tijdstudies snel en efficiënt uit te kunnen voeren, zowel door medewerkers van Accent Organisatie Advies als door uw eigen personeel. Er is veel aandacht besteed om het meten zo intuïtief
Lees meer

Risicobereidheid

Hoeveel risico bent u bereid te nemen? Heeft u wel eens nagedacht over het antwoord op deze vraag? Misschien heeft u impliciet wel een idee, maar heeft u dit ook wel eens expliciet gemaakt? Kunt u de mensen in uw organisatie en daarbuiten uitleggen waar voor u de grenzen liggen? Het belang van een weloverwogen,
Lees meer

Risicoanalyse

Risicoanalyse Om inzicht te krijgen in de oorzaken en effecten van risico’s is een goede analyse belangrijk. Accent Organisatie Advies heeft uitgebreide kennis van en ervaring met methoden en technieken om risicoanalyses uit te voeren. We hebben een aantal methoden voor u op een rijtje gezet: Kans x impact analyse Failure Mode Effects Analysis (FMEA) Visgraatdiagram Scorecard modellen Scenario analyse en stress testen Kwantitatieve risicomodellen Kans x Impact analyse Een beproefde techniek is een
Lees meer

Risico identificatie

Inzicht in de risico’s Om inzicht te krijgen in de risico’s die uw organisatie loopt, is het van belang te starten met een gedegen risico inventarisatie. Het is niet alleen van belang om te kijken naar reeds bekende of eerder ervaren risico’s, maar ook naar risico’s waar u tot dusver geen rekening mee hebt gehouden.
Lees meer

Waardestroom

Inzicht in de processen | Waardestroomanalyse Voor problemen in processen worden vaak snel oplossingen bedacht, de ‘brandjes worden geblust’. Maar zijn deze oplossingen ook daadwerkelijk de meest effectieve en efficiënte oplossingen op lange termijn? Een meer analytische en procesmatige manier van denken leidt tot duurzame oplossingen die de problemen effectief en efficiënt aanpakken. Hiervoor kunnen
Lees meer

Begrijpen

Zicht op alle risico’s Nu u zich bewust bent van de risico’s, is het belangrijk om antwoorden te vinden op de volgende vragen: Hoe groot is de kans dat de risico’s zich voordoen? Als de risico’s zich voordoen, hoe groot zou dan de impact zijn? Vinden we die risico’s acceptabel of moeten we maatregelen nemen? Analyseren
Lees meer

Bewustworden

 Iedereen heeft te maken met risico’s ‘There are known knowns; there are things we know that we know. There are known unknowns; that is to say, there are things that we now know we don’t know. But there are also unknown unknowns – there are things we do not know we don’t know.’ D. Rumsfeld,
Lees meer

Bekwamen

Kracht van de medewerker versterken Blijvend verbeteren hangt in grote mate af van de betrokkenheid van de medewerkers. Betrokkenheid is niet voldoende; medewerkers moeten ook in staat gesteld worden om verbeteringen daadwerkelijk op te pakken. Wij leren uw medewerkers hoe zij gezamenlijk hun dagelijkse verbeter uitdagingen op een gestructureerde manier kunnen benaderen. ‘Anders leren kijken’
Lees meer

Finance Management

Een overvolle agenda De werkzaamheden van de financiële afdelingen van bedrijven en overheden zijn continu aan veranderingen onderhevig. Niet alleen is het beheren van de financiële huishouding complexer geworden, ook de buitenwereld stelt steeds zwaardere eisen aan de financiële en maatschappelijke verantwoording. Financiële aansturing is een uitdaging Agenda’s groeien en raken voller. Dan is het
Lees meer