Risicomanagement & Auditing

Training Risicomanagement & Auditing voor woningcorporaties Woningcorporaties hebben te maken met grote (financiële) risico’s. Van het bestuur van een corporatie wordt verwacht dat zij de risico’s die verband houden met de activiteiten in kaart brengt, een inzichtelijk beleid voor het beheersen van die risico’s hanteert, en hierover verantwoording aflegt. De risicomanagement functie en de audit
Lees meer