Software

Tijdstudie software | Meten is weten Tijdens onze tijdstudie en normtijdonderzoeken gebruiken wij onze eigen Accent Pro tijdstudie software. Met behulp van Accent Pro is het mogelijk om tijdstudies snel en efficiënt uit te kunnen voeren, zowel door medewerkers van Accent Organisatie Advies als door uw eigen personeel. Er is veel aandacht besteed om het meten zo intuïtief
Lees meer

Risicobereidheid

Hoeveel risico bent u bereid te nemen? Heeft u wel eens nagedacht over het antwoord op deze vraag? Misschien heeft u impliciet wel een idee, maar heeft u dit ook wel eens expliciet gemaakt? Kunt u de mensen in uw organisatie en daarbuiten uitleggen waar voor u de grenzen liggen? Het belang van een weloverwogen,
Lees meer

Risicoanalyse

Risicoanalyse Om inzicht te krijgen in de oorzaken en effecten van risico’s is een goede analyse belangrijk. Accent Organisatie Advies heeft uitgebreide kennis van en ervaring met methoden en technieken om risicoanalyses uit te voeren. We hebben een aantal methoden voor u op een rijtje gezet: Kans x impact analyse Failure Mode Effects Analysis (FMEA) Visgraatdiagram Scorecard modellen Scenario analyse en stress testen Kwantitatieve risicomodellen Kans x Impact analyse Een beproefde techniek is een
Lees meer

CTS

Normtijden bepalen | Continue Tijdstudie De Continue Tijdstudie (CTS) techniek is een methode waarmee door het continu waarnemen van een medewerker of machine de tijd besteed aan waarde toevoegende activiteiten nauwkeurig wordt gemeten. Een Continue Tijdstudie wordt meestal gebruikt om activiteiten te normeren door de directe en indirecte taaktijden van een handeling te bepalen. De
Lees meer

MMO

Multi Moment Opname | Zicht op verspilling Multi Moment Opname (MMO) is een methode waarmee een betrouwbare uitspraak over de tijdsbesteding van een groep medewerkers of machines kan worden gedaan. Dit levert een ‘foto’ van uw onderliggende processen op. Een Multi Moment Opname wordt vaak gebruikt om: Klantwaarde te koppelen aan de tijdsbesteding binnen uw
Lees meer

Tijdstudie

Weten wat er echt gebeurt? | Tijdstudie Wat het management denkt dat er gebeurt, is vaak heel anders dan wat er in werkelijkheid gebeurt. Heeft u echt zicht op hoe efficiënt uw bedrijfsvoering is? Weet u waar de grootste verspillingen in uw processen zitten? Calculeert u met de juiste normtijden in uw kostprijscalculaties? Hoe objectiveert
Lees meer

Waardestroom

Inzicht in de processen | Waardestroomanalyse Voor problemen in processen worden vaak snel oplossingen bedacht, de ‘brandjes worden geblust’. Maar zijn deze oplossingen ook daadwerkelijk de meest effectieve en efficiënte oplossingen op lange termijn? Een meer analytische en procesmatige manier van denken leidt tot duurzame oplossingen die de problemen effectief en efficiënt aanpakken. Hiervoor kunnen
Lees meer

Begrijpen

Zicht op alle risico’s Nu u zich bewust bent van de risico’s, is het belangrijk om antwoorden te vinden op de volgende vragen: Hoe groot is de kans dat de risico’s zich voordoen? Als de risico’s zich voordoen, hoe groot zou dan de impact zijn? Vinden we die risico’s acceptabel of moeten we maatregelen nemen? Analyseren
Lees meer

Begrijpen

Inzicht essentieel voor procesoptimalisatie In de dagelijkse praktijk zijn management en medewerkers vaak bezig met het ‘blussen van brandjes’ en met het creëren van tijdelijke oplossingen. De echte problemen worden hierdoor onvoldoende aangepakt. Om processen te optimaliseren is het noodzakelijk om echt te begrijpen wat er gebeurt binnen de organisatie. Kennis van de klantwaarde en de bedrijfsprocessen
Lees meer