A3

All that is complex is not useful, all that is useful is simple Hoe efficiënt zou het zijn als al uw projectinformatie op een stuk papier inzichtelijk werd gemaakt? A3 denken dwingt teamleden om de doelen realistisch te houden en overbodige informatie en onderzoeken achterwege te laten. Door het gebruik van de A3 Thinking methode
Lees meer

Grenzen

Grenzen stellen Het risicobeleid en de risicoprocedures geven richting aan de wijze waarop uw organisatie omgaat met risico’s. Daarnaast is het stellen van grenzen voor uw organisatie van belang. Het stellen van grenzen aan risico’s vloeit voort uit de risicobereidheid of Risk Appetite  van uw organisatie. Afhankelijk daarvan zal u meer of minder risico willen lopen. Het is van belang
Lees meer

Beleid & Procedures

Richting geven Het risicobeleid heeft als doel richting te geven aan het risicomanagement binnen uw organisatie. Het stelt uw medewerkers in staat om hun werk te doen, binnen de risicokaders van de organisatie. Voorkom het ontwikkelen van procedures om de procedures. Alleen bij noodzakelijke procedures zal het risicobeleid helder en transparant zijn. Risicobeleid omvat de volgende aspecten:
Lees meer

Risico beheren

In hoeverre is uw organisatie ‘in-control’? ‘In-control’ betekent dat uw interne organisatie zo functioneert dat de risico’s dusdanig beheerst worden dat deze binnen uw risicobereidheid passen. Het betekent dus niet dat u alle processen dichttimmert om geen risico te lopen; organisatiedoelen realiseren is immers alleen mogelijk als bepaalde risico’s worden gelopen. Het gaat erom dat
Lees meer

Risicostrategie

Strategieën op elkaar afstemmen Iedereen is het er over eens dat een onderneming met een heldere bedrijfsstrategie meer kansen heeft op de markt. Maar betekent dit dan automatisch ook dat de bedrijfsrisico’s in de strategie zijn meegenomen? Is de visie ten aanzien van risicomanagement wel afgestemd op de bedrijfsdoelstellingen? Vaak zien we dat dit niet
Lees meer

Kaizen

‘Iedereen wist dat het niet kon … … totdat iemand kwam die dat niet wist’ Het gebruik van een Kaizen geeft inhoud aan deze prachtige woordspeling. Kaizens (letterlijk Kai=Doen en Zen=Goed) vormen het fundament voor het verbeterproces in een excellente Lean organisatie. Een Kaizen is een bewust ingezette verbetersessie om een geïdentificeerde kans of een
Lees meer

5S

Opgeruimd staat netjes | 5S geeft zicht op verspilling en variatie Niet meer hoeven zoeken naar de laatste versie van een document of naar materialen en hulpmiddelen. Dat is het doel van 5S. Het is te realiseren door het toepassen van visualisatie en standaardisatie technieken. Per dag zijn we veel tijd kwijt met zoeken. Soms
Lees meer

Bewegen

De financiële verbeteragenda | Meer dan projectmanagement De uitdagingen voor de financiële functie van een organisatie zijn vandaag de dag groot. Het management heeft een groeiende behoefte aan betere grip op de financiële beheersing en besturing, en verlangt meer en sneller inzicht in de financiële resultaten Externe belanghebbenden stellen steeds hogere eisen aan financiële transparantie
Lees meer

Bewegen

De veranderende organisatie Nadat inzicht in de omvang van de risico’s is verkregen en de organisatie haar risicostrategie en risicobereidheid heeft bepaald zal de risicostrategie breed in de organisatie worden uitgerold. Onze adviseurs helpen onze klanten bij de implementatie van de risicostrategie. Tone at the top Bij het inrichten van een professionele risico organisatie is het cruciaal
Lees meer

Bewegen

Succesvol ondernemen is topsport Topsport wordt gekenmerkt door focus en actie. Net als verbeteren. Wanneer uw medewerkers dagelijks bezig zijn met verbeteren, zijn ze ook in beweging. Elke dag een beetje meer en beter… zodat uw organisatie altijd in topvorm is. Hoe komt uw organisatie in beweging? Vertrekpunt is dat alle medewerkers de klant goed
Lees meer