Case studies

Case studies bij de woningcorporaties

Risicobereidheid

Hoeveel risico bent u bereid te nemen? Heeft u wel eens nagedacht over het antwoord op deze vraag? Misschien heeft u impliciet wel een idee, maar heeft u dit ook wel eens expliciet gemaakt? Kunt u de mensen in uw organisatie en daarbuiten uitleggen waar voor u de grenzen liggen? Het belang van een weloverwogen,
Lees meer

Borgen

Finance Management als borg voor uw strategie Finance Management krijgt een steeds proactievere rol in de aansturing van organisaties. Daarnaast behoudt Finance Management zijn rol als borg voor strategische plannen en verandertrajecten. Hiervoor is het noodzakelijk dat de financiële cijfers goed aansluiten bij wat er in de organisatie gebeurt en dat monitoring en sturing plaatsvindt
Lees meer