Structuur risicomanagement

Goede structuur essentieel Een essentieel element van het borgen van goed risicomanagement in uw organisatie is het inrichten van een Risk Management governance structuur. Een goede governance structuur bestaat onder andere uit: Een helder omschreven missie en visie met betrekking tot Risk Management Een set Risk principes die de organisatie hanteert Een duidelijke vastlegging van
Lees meer

Grenzen

Grenzen stellen Het risicobeleid en de risicoprocedures geven richting aan de wijze waarop uw organisatie omgaat met risico’s. Daarnaast is het stellen van grenzen voor uw organisatie van belang. Het stellen van grenzen aan risico’s vloeit voort uit de risicobereidheid of Risk Appetite  van uw organisatie. Afhankelijk daarvan zal u meer of minder risico willen lopen. Het is van belang
Lees meer

Beleid & Procedures

Richting geven Het risicobeleid heeft als doel richting te geven aan het risicomanagement binnen uw organisatie. Het stelt uw medewerkers in staat om hun werk te doen, binnen de risicokaders van de organisatie. Voorkom het ontwikkelen van procedures om de procedures. Alleen bij noodzakelijke procedures zal het risicobeleid helder en transparant zijn. Risicobeleid omvat de volgende aspecten:
Lees meer

Risico beheren

In hoeverre is uw organisatie ‘in-control’? ‘In-control’ betekent dat uw interne organisatie zo functioneert dat de risico’s dusdanig beheerst worden dat deze binnen uw risicobereidheid passen. Het betekent dus niet dat u alle processen dichttimmert om geen risico te lopen; organisatiedoelen realiseren is immers alleen mogelijk als bepaalde risico’s worden gelopen. Het gaat erom dat
Lees meer

Risicostrategie

Strategieën op elkaar afstemmen Iedereen is het er over eens dat een onderneming met een heldere bedrijfsstrategie meer kansen heeft op de markt. Maar betekent dit dan automatisch ook dat de bedrijfsrisico’s in de strategie zijn meegenomen? Is de visie ten aanzien van risicomanagement wel afgestemd op de bedrijfsdoelstellingen? Vaak zien we dat dit niet
Lees meer

Borgen

Risk Management goed en efficiënt borgen Veel Risk Managers vragen ons hoe kunnen we Risk Management goed en efficiënt borgen in de organisatie. Natuurlijk is het antwoord op deze vraag verschillend voor ieder bedrijf. Toch zijn er een aantal elementen die een duidelijke bijdrage leveren aan een goede borging. Aansluiten op de strategie Risk Management
Lees meer

Bewegen

De veranderende organisatie Nadat inzicht in de omvang van de risico’s is verkregen en de organisatie haar risicostrategie en risicobereidheid heeft bepaald zal de risicostrategie breed in de organisatie worden uitgerold. Onze adviseurs helpen onze klanten bij de implementatie van de risicostrategie. Tone at the top Bij het inrichten van een professionele risico organisatie is het cruciaal
Lees meer