Borgen

Finance Management als borg voor uw strategie Finance Management krijgt een steeds proactievere rol in de aansturing van organisaties. Daarnaast behoudt Finance Management zijn rol als borg voor strategische plannen en verandertrajecten. Hiervoor is het noodzakelijk dat de financiële cijfers goed aansluiten bij wat er in de organisatie gebeurt en dat monitoring en sturing plaatsvindt
Lees meer

Bewegen

De financiële verbeteragenda | Meer dan projectmanagement De uitdagingen voor de financiële functie van een organisatie zijn vandaag de dag groot. Het management heeft een groeiende behoefte aan betere grip op de financiële beheersing en besturing, en verlangt meer en sneller inzicht in de financiële resultaten Externe belanghebbenden stellen steeds hogere eisen aan financiële transparantie
Lees meer

Bekwamen

Een snel veranderende omgeving Tegenwoordig moet u als manager vaak beslissingen nemen waarbij financiën een belangrijke rol spelen. Kunt u de financiële gevolgen van veel van de voorstellen en beslissingen die u dagelijks neemt goed overzien? Hoe richt u de financiële aansturing in? In de snel veranderende financiële wereld is het niet altijd eenvoudig om
Lees meer

Bewustworden

Spin in het web De CFO neemt steeds nadrukkelijker een strategische rol in de organisatie in door de verankering van de Finance rol in het bestuur en de vele aandachtsgebieden van de CFO. Of het nu gaat over Finance, Risk Management, IT of duurzaam ondernemen, de CFO heeft er direct of indirect mee te maken
Lees meer

Begrijpen

Een financiële scan van uw organisatie Met behulp van een financiële scan kunnen wij u inzicht verschaffen in het verbeterpotentieel van uw organisatie. Samen met u analyseren wij de financiële en niet-financiële impact van de mogelijke verbetertrajecten om te begrijpen of deze binnen uw financiële strategie passen en of ze tot een verdere optimalisatie van
Lees meer

Finance Management

Een overvolle agenda De werkzaamheden van de financiële afdelingen van bedrijven en overheden zijn continu aan veranderingen onderhevig. Niet alleen is het beheren van de financiële huishouding complexer geworden, ook de buitenwereld stelt steeds zwaardere eisen aan de financiële en maatschappelijke verantwoording. Financiële aansturing is een uitdaging Agenda’s groeien en raken voller. Dan is het
Lees meer