Een Strategisch KPI Huis

Veel corporaties hebben een meerjaren ondernemingsstrategie met een flinke ambitie tot verbetering en vernieuwing. Het gaat dan vaak om vernieuwing van de portefeuille, wijze van dienstverlening, verbetering van de klanttevredenheid en kwaliteit van het bezit, maar ook om het op een andere manier betrekken van klanten. Om deze ambities te realiseren worden veelal strategische programma’s
Lees meer

KRI dashboard

Meten is weten | KRI’s Het hebben van goede risico informatie is essentieel om de risico’s binnen de organisatie te bewaken en bij te sturen en om verantwoording af te leggen. Het helpt u dus bij het verkrijgen van inzicht in de mate waarin risico’s in de organisatie adequaat worden beheerst. Risk dashboard rapportages Een
Lees meer