Lean cultuur

De cultuur van Operational Excellence Als je de werkvloer van een Lean organisatie betreedt, dan hoor je, zie je en voel je dat hier anders wordt gewerkt. Er heerst een bijzondere cultuur. De cultuur van een organisatie is zeer bepalend voor de manier waarop het presteert en implementeert. Wij zien cultuurverandering als een belangrijke voorwaarde voor het slagen van
Lees meer

Bezint eer gij begint

Een goed begin is het halve werk Bij de start van een Operational Excellence programma hoor je vaak: ‘Waarom is dit nodig?’ ‘Dit hebben we al eerder gedaan en het was toen niet succesvol, waarom nu dan wel?’ Om dit te vermijden is het belangrijk de tijd te nemen om een helder doel te stellen
Lees meer

Bewustworden

Is iedereen aan boord? Bij het begin van een verbeterprogramma zien wij dat regelmatig wordt gestart voordat de medewerkers ‘aan boord’ zijn. Wij ervaren telkens hoe belangrijk het is dat medewerkers de noodzaak en het proces van het verbeterprogramma goed begrijpen en zich eigen maken. Zonder deze bewustwording staan medewerkers vaak toe te kijken, terwijl
Lees meer