Een Strategisch KPI Huis

Veel corporaties hebben een meerjaren ondernemingsstrategie met een flinke ambitie tot verbetering en vernieuwing. Het gaat dan vaak om vernieuwing van de portefeuille, wijze van dienstverlening, verbetering van de klanttevredenheid en kwaliteit van het bezit, maar ook om het op een andere manier betrekken van klanten. Om deze ambities te realiseren worden veelal strategische programma’s
Lees meer

Structuur risicomanagement

Goede structuur essentieel Een essentieel element van het borgen van goed risicomanagement in uw organisatie is het inrichten van een Risk Management governance structuur. Een goede governance structuur bestaat onder andere uit: Een helder omschreven missie en visie met betrekking tot Risk Management Een set Risk principes die de organisatie hanteert Een duidelijke vastlegging van
Lees meer

Beleid & Procedures

Richting geven Het risicobeleid heeft als doel richting te geven aan het risicomanagement binnen uw organisatie. Het stelt uw medewerkers in staat om hun werk te doen, binnen de risicokaders van de organisatie. Voorkom het ontwikkelen van procedures om de procedures. Alleen bij noodzakelijke procedures zal het risicobeleid helder en transparant zijn. Risicobeleid omvat de volgende aspecten:
Lees meer

Risicobereidheid

Hoeveel risico bent u bereid te nemen? Heeft u wel eens nagedacht over het antwoord op deze vraag? Misschien heeft u impliciet wel een idee, maar heeft u dit ook wel eens expliciet gemaakt? Kunt u de mensen in uw organisatie en daarbuiten uitleggen waar voor u de grenzen liggen? Het belang van een weloverwogen,
Lees meer

Simulatiespellen

Risk simulatiespellen | Spelenderwijs ontdekken Om op een snelle – en vooral leuke – manier te ontdekken wat Risk Management betekent voor een organisatie, heeft Accent Organisatie Advies verschillende simulatiespellen ontwikkeld. Het gezamenlijk spelen van deze simulatiespellen laat medewerkers in alle lagen van de organisatie de impact ervaren van keuzes op het gebied van risicomanagement.
Lees meer

Risico identificatie

Inzicht in de risico’s Om inzicht te krijgen in de risico’s die uw organisatie loopt, is het van belang te starten met een gedegen risico inventarisatie. Het is niet alleen van belang om te kijken naar reeds bekende of eerder ervaren risico’s, maar ook naar risico’s waar u tot dusver geen rekening mee hebt gehouden.
Lees meer

Doelen & Verandernoodzaak

Wat brengt uw strategische doelstellingen in gevaar? Wij gebruiken altijd de volgende definitie voor Risk Management: Risk Management is het beheersen van de risico’s, die het behalen van de strategische doelstellingen van de organisatie kunnen verhinderen.   Deze koppeling van Risk Management aan de strategische doelstellingen vinden wij heel belangrijk. Zonder deze koppeling vervalt Risk
Lees meer

Bezint eer gij begint

Een goed begin is het halve werk Bij de start van een Operational Excellence programma hoor je vaak: ‘Waarom is dit nodig?’ ‘Dit hebben we al eerder gedaan en het was toen niet succesvol, waarom nu dan wel?’ Om dit te vermijden is het belangrijk de tijd te nemen om een helder doel te stellen
Lees meer

Borgen

Risk Management goed en efficiënt borgen Veel Risk Managers vragen ons hoe kunnen we Risk Management goed en efficiënt borgen in de organisatie. Natuurlijk is het antwoord op deze vraag verschillend voor ieder bedrijf. Toch zijn er een aantal elementen die een duidelijke bijdrage leveren aan een goede borging. Aansluiten op de strategie Risk Management
Lees meer