Woningcorporatiespel verhoogt risicobewustzijn

Op donderdag 26 maart vond de Finbelcor bijeenkomst “Risicomanagement Investeringen Woningcorporaties” plaats. Het thema van de middag, risicomanagement bij woningcorporaties en de toepassing daarvan bij de besluitvorming rondom investeringen, kon duidelijk rekenen op een grote belangstelling. Ruim 25 personen, voornamelijk directeuren financiën en managers bedrijfsvoering van woningcorporaties vanuit het hele land, namen deel aan deze
Lees meer

Case studies

Case studies bij de woningcorporaties

Structuur risicomanagement

Goede structuur essentieel Een essentieel element van het borgen van goed risicomanagement in uw organisatie is het inrichten van een Risk Management governance structuur. Een goede governance structuur bestaat onder andere uit: Een helder omschreven missie en visie met betrekking tot Risk Management Een set Risk principes die de organisatie hanteert Een duidelijke vastlegging van
Lees meer

Risico identificatie

Inzicht in de risico’s Om inzicht te krijgen in de risico’s die uw organisatie loopt, is het van belang te starten met een gedegen risico inventarisatie. Het is niet alleen van belang om te kijken naar reeds bekende of eerder ervaren risico’s, maar ook naar risico’s waar u tot dusver geen rekening mee hebt gehouden.
Lees meer

Borgen

Risk Management goed en efficiënt borgen Veel Risk Managers vragen ons hoe kunnen we Risk Management goed en efficiënt borgen in de organisatie. Natuurlijk is het antwoord op deze vraag verschillend voor ieder bedrijf. Toch zijn er een aantal elementen die een duidelijke bijdrage leveren aan een goede borging. Aansluiten op de strategie Risk Management
Lees meer

Risk Management

Toename van risico’s De aandacht voor het beheersen van risico’s is bij organisaties in alle sectoren enorm toegenomen. Denk aan incidenten die tot grote verliezen hebben geleid, zoals fraude, overtredingen van wet- en regelgeving en verstoringen van bedrijfsprocessen en IT-systemen. Ook legt de buitenwereld steeds zwaardere eisen op aan organisaties om aantoonbaar hun risico’s te beheersen en daarover verantwoording af te leggen.
Lees meer