Risicomanagement & Auditing

Training Risicomanagement & Auditing voor woningcorporaties Woningcorporaties hebben te maken met grote (financiële) risico’s. Van het bestuur van een corporatie wordt verwacht dat zij de risico’s die verband houden met de activiteiten in kaart brengt, een inzichtelijk beleid voor het beheersen van die risico’s hanteert, en hierover verantwoording aflegt. De risicomanagement functie en de audit
Lees meer

Risk algemeen

Risicomanagement bij woningcorporaties Bij deze in-company training krijg u aan de hand van diverse voorbeelden uit de praktijk van verschillende woningcorporaties inzicht in de meest gehanteerde risicoanalyse-technieken en leert u deze toe te passen op uw eigen situatie. In deze training kijken we naar zowel financiële als niet- financiële risico’s binnen woningcorporaties. Aan de hand
Lees meer