Risicomanagement & Auditing

Training Risicomanagement & Auditing voor woningcorporaties Woningcorporaties hebben te maken met grote (financiële) risico’s. Van het bestuur van een corporatie wordt verwacht dat zij de risico’s die verband houden met de activiteiten in kaart brengt, een inzichtelijk beleid voor het beheersen van die risico’s hanteert, en hierover verantwoording aflegt. De risicomanagement functie en de audit
Lees meer

Risk algemeen

Risicomanagement bij woningcorporaties Bij deze in-company training krijg u aan de hand van diverse voorbeelden uit de praktijk van verschillende woningcorporaties inzicht in de meest gehanteerde risicoanalyse-technieken en leert u deze toe te passen op uw eigen situatie. In deze training kijken we naar zowel financiële als niet- financiële risico’s binnen woningcorporaties. Aan de hand
Lees meer

Risk voor bestuurder

Risicomanagement bij woningcorporaties voor bestuurders Bij deze in-company training krijg u aan de hand van diverse voorbeelden uit de praktijk van verschillende woningcorporaties inzicht in de meest gehanteerde risicoanalyse-technieken en leert u deze toe te passen op uw eigen situatie. In deze training kijken we naar zowel financiële als niet- financiële risico’s binnen woningcorporaties. Waarbij
Lees meer

Woningcorporatie trainingen

Risicomanagement trainingen woningcorporaties Accent Organisatie Advies organiseert risicomanagement trainingen die specifiek gericht zijn op woningcorporaties. Onze risicomanagement trainingen geven u de mogelijkheid om snel specifieke kennis op een bepaald deelgebied op te doen. De trainingen zijn zo gestructureerd dat u deze kennis direct in de eigen corporatie kan toepassen. Ervaren trainers verzorgen de praktijkgerichte opleidingen.
Lees meer

Risicomanagement bij woningcorporaties (3)

Dit artikel  vormt het derde en laatste deel in een drieluik over risicomanagement bij woningcorporaties.In dit drieluik over integraal risicomanagement bij woningcorporaties geven wij concrete handvatten voor corporaties om risicomanagement pro-actief in te vullen. In het eerste artikel van het drieluik zijn wij ingegaan op de begrippen risico en risicomanagement en presenteerden wij een raamwerk voor
Lees meer