Risicomanagement bij woningcorporaties ; Risicobewuste sturing, beheersing en verantwoording

De eisen die de omgeving stelt aan de sturing, beheersing en verantwoording bij woningcorporaties zijn sterk toegenomen, en het is niet te verwachten dat dit op korte termijn minder zal worden. Ook aan risicomanagement worden steeds hogere eisen gesteld worden door onder andere de toezichthouders. Steeds meer methoden en instrumenten doen hun intrede bij corporaties
Lees meer

Case studies

Case studies bij de woningcorporaties

Structuur risicomanagement

Goede structuur essentieel Een essentieel element van het borgen van goed risicomanagement in uw organisatie is het inrichten van een Risk Management governance structuur. Een goede governance structuur bestaat onder andere uit: Een helder omschreven missie en visie met betrekking tot Risk Management Een set Risk principes die de organisatie hanteert Een duidelijke vastlegging van
Lees meer

KRI dashboard

Meten is weten | KRI’s Het hebben van goede risico informatie is essentieel om de risico’s binnen de organisatie te bewaken en bij te sturen en om verantwoording af te leggen. Het helpt u dus bij het verkrijgen van inzicht in de mate waarin risico’s in de organisatie adequaat worden beheerst. Risk dashboard rapportages Een
Lees meer

Grenzen

Grenzen stellen Het risicobeleid en de risicoprocedures geven richting aan de wijze waarop uw organisatie omgaat met risico’s. Daarnaast is het stellen van grenzen voor uw organisatie van belang. Het stellen van grenzen aan risico’s vloeit voort uit de risicobereidheid of Risk Appetite  van uw organisatie. Afhankelijk daarvan zal u meer of minder risico willen lopen. Het is van belang
Lees meer

Beleid & Procedures

Richting geven Het risicobeleid heeft als doel richting te geven aan het risicomanagement binnen uw organisatie. Het stelt uw medewerkers in staat om hun werk te doen, binnen de risicokaders van de organisatie. Voorkom het ontwikkelen van procedures om de procedures. Alleen bij noodzakelijke procedures zal het risicobeleid helder en transparant zijn. Risicobeleid omvat de volgende aspecten:
Lees meer

Risico beheren

In hoeverre is uw organisatie ‘in-control’? ‘In-control’ betekent dat uw interne organisatie zo functioneert dat de risico’s dusdanig beheerst worden dat deze binnen uw risicobereidheid passen. Het betekent dus niet dat u alle processen dichttimmert om geen risico te lopen; organisatiedoelen realiseren is immers alleen mogelijk als bepaalde risico’s worden gelopen. Het gaat erom dat
Lees meer

Risicostrategie

Strategieën op elkaar afstemmen Iedereen is het er over eens dat een onderneming met een heldere bedrijfsstrategie meer kansen heeft op de markt. Maar betekent dit dan automatisch ook dat de bedrijfsrisico’s in de strategie zijn meegenomen? Is de visie ten aanzien van risicomanagement wel afgestemd op de bedrijfsdoelstellingen? Vaak zien we dat dit niet
Lees meer

Risicobereidheid

Hoeveel risico bent u bereid te nemen? Heeft u wel eens nagedacht over het antwoord op deze vraag? Misschien heeft u impliciet wel een idee, maar heeft u dit ook wel eens expliciet gemaakt? Kunt u de mensen in uw organisatie en daarbuiten uitleggen waar voor u de grenzen liggen? Het belang van een weloverwogen,
Lees meer

Risicoanalyse

Risicoanalyse Om inzicht te krijgen in de oorzaken en effecten van risico’s is een goede analyse belangrijk. Accent Organisatie Advies heeft uitgebreide kennis van en ervaring met methoden en technieken om risicoanalyses uit te voeren. We hebben een aantal methoden voor u op een rijtje gezet: Kans x impact analyse Failure Mode Effects Analysis (FMEA) Visgraatdiagram Scorecard modellen Scenario analyse en stress testen Kwantitatieve risicomodellen Kans x Impact analyse Een beproefde techniek is een
Lees meer