Lean cultuur

De cultuur van Operational Excellence Als je de werkvloer van een Lean organisatie betreedt, dan hoor je, zie je en voel je dat hier anders wordt gewerkt. Er heerst een bijzondere cultuur. De cultuur van een organisatie is zeer bepalend voor de manier waarop het presteert en implementeert. Wij zien cultuurverandering als een belangrijke voorwaarde voor het slagen van
Lees meer

Grenzen

Grenzen stellen Het risicobeleid en de risicoprocedures geven richting aan de wijze waarop uw organisatie omgaat met risico’s. Daarnaast is het stellen van grenzen voor uw organisatie van belang. Het stellen van grenzen aan risico’s vloeit voort uit de risicobereidheid of Risk Appetite  van uw organisatie. Afhankelijk daarvan zal u meer of minder risico willen lopen. Het is van belang
Lees meer

Risico beheren

In hoeverre is uw organisatie ‘in-control’? ‘In-control’ betekent dat uw interne organisatie zo functioneert dat de risico’s dusdanig beheerst worden dat deze binnen uw risicobereidheid passen. Het betekent dus niet dat u alle processen dichttimmert om geen risico te lopen; organisatiedoelen realiseren is immers alleen mogelijk als bepaalde risico’s worden gelopen. Het gaat erom dat
Lees meer

Risicostrategie

Strategieën op elkaar afstemmen Iedereen is het er over eens dat een onderneming met een heldere bedrijfsstrategie meer kansen heeft op de markt. Maar betekent dit dan automatisch ook dat de bedrijfsrisico’s in de strategie zijn meegenomen? Is de visie ten aanzien van risicomanagement wel afgestemd op de bedrijfsdoelstellingen? Vaak zien we dat dit niet
Lees meer

Bezint eer gij begint

Een goed begin is het halve werk Bij de start van een Operational Excellence programma hoor je vaak: ‘Waarom is dit nodig?’ ‘Dit hebben we al eerder gedaan en het was toen niet succesvol, waarom nu dan wel?’ Om dit te vermijden is het belangrijk de tijd te nemen om een helder doel te stellen
Lees meer

Bewegen

De veranderende organisatie Nadat inzicht in de omvang van de risico’s is verkregen en de organisatie haar risicostrategie en risicobereidheid heeft bepaald zal de risicostrategie breed in de organisatie worden uitgerold. Onze adviseurs helpen onze klanten bij de implementatie van de risicostrategie. Tone at the top Bij het inrichten van een professionele risico organisatie is het cruciaal
Lees meer