Zelfevaluatie RvC, ruimte voor verbetering?

In de afgelopen tien jaar hebben wij vanuit onze individuele rollen als commissaris zelf verschillende keren een zelfevaluatie van de Raad van Commissarissen (RvC) meegemaakt. In de loop der jaren is het belang en de professionaliteit hiervan toegenomen. Er blijft echter naar onze mening nog veel ruimte voor verbetering; de zelfevaluatie zou, meer dan nu
Lees meer

Zelfevaluatie RvC/RvT

Zelfevaluatie RvC Van een RvC wordt verwacht dat zij ten minste eenmaal per jaar haar eigen functioneren, het functioneren van de afzonderlijke commissies van de Raad en dat van de individuele commissarissen evalueert. Hierbij moet de RvC aandacht besteden aan: inhoudelijke aspecten, de onderlinge interactie en de interactie met het bestuur; zaken die zich in
Lees meer