Uitkomst parlementaire enquêtecommisie

Risicomanagement bij woningcorporaties moet beter.

De parlementaire enquêtecommissie woningcorporaties heeft op donderdag 30 oktober haar eindrapport opgeleverd. Onder de titel “Ver van Huis” velt de commissie een stevig oordeel over wat er mis ging in de sector, hoe dat kon gebeuren, wie daar verantwoordelijk voor zijn en hoe het beter kan.

Op basis van haar onderzoek onderscheidt de commissie een viertal hoofdoorzaken die zij samenvat in vier G’s: Gedrag, Grenzen, Governance en Geld.

  1. Menselijk gedrag: varen op een moreel kompas alleen is onvoldoende
  2. Gebrek aan duidelijke grenzen: overambitie en risicovol gedrag
  3. Gebrekkige governance: onvoldoende tegenkrachten
  4. Veel geld en weinig risicobesef: moreel gevaar

Een terugkerend thema in deze vier hoofdoorzaken is het (onvoldoende) onderkennen van de risico’s die corporaties lopen en de beheersing daarvan, zowel door het bestuur, de raad van commissarissen als de toezichthouders op de sector. De ontwikkelingen in de woningcorporatie sector van de afgelopen jaren hebben ertoe geleid dat woningcorporaties meer en meer aandacht besteden aan de beheersing van de risico’s die ze lopen. “Risicomanagement” is een woord dat corporatiebestuurders en toezichthouders steeds vaker in de mond nemen.

Accent Organisatie Advies ondersteunt woningcorporaties bij het inrichten en verbeteren van het risicomanagement.

  • Wij publiceren met enige regelmatig artikelen op het gebied van risicomanagement binnen woningcorporaties
  • Wij verzorgen opleidingen en trainingen op het gebied van risicomanagement
  • Vanuit de unieke kennis die wij hebben van het risicobeoordelingsmodel van WSW ondersteunen wij corporaties bij het in kaart brengen van de belangrijkste risico’s en verbeterpunten in hun bedrijfsvoering en besturing
  • Wij hebben een woningcorporatie simulatiespel ontwikkeld waarmee wij groepen op een snelle, leerzame – en vooral ook leuke – manier kennis laten maken met risicomanagement bij woningcorporaties en de verbeteringen die dat kan brengen voor de bedrijfsvoering

Voor meer informatie over onze diensten voor woningcorporaties kunt u bellen met Frank van Egeraat.