UWV proef digitaal werken

Welkom bij de tijdmeting pilot Digitaal Werkenfoto-afdruk - moment opname van uw organisatie

Op deze pagina geven we nader uitleg over de tijdmeting die zal plaatsvinden in het kader van de pilot Digitaal Werken bij Bezwaar & Beroep. Tevens tref je een aantal handreikingen aan om het meten zo goed mogelijk te laten verlopen.
Doel van de meting is het vaststellen van de (inleer)effecten van (volledig) digitaal werken. Hierbij worden ook de uitkomsten van het lab getoetst aan de praktijk.

Het eindresultaat is een overzicht per product met daarin heldere, duidelijke en gedragen effecten op de verschillende activiteiten.

Wat gaan we doen?

Op de drie pilot kantoren (Zwolle, Hengelo en Arnhem) zullen de medewerkers gedurende de maand juli hun activiteiten gaan meten met behulp van een continue tijdstudie. Hierbij leg je alle activiteiten die je op een dag doet vast in een speciale tool, AccentPro. Accent Advies ondersteunt het UWV bij dit onderzoek en stelt AccentPro ter beschikking.

Training

Voor de medewerkers van de pilot kantoren zijn voorgaand aan de meet periode op kantoor trainingen gegeven. De presentatie van de ‘trainingsessie’ kun je bekijken door op de bijgaande link te klikken: downloaden

Activiteitenlijst

Voor de AM-ers is een activiteitenlijst gemaakt. In deze activiteitenlijst tref je aan welke activiteiten onderscheiden worden in het onderzoek. Tevens is per activiteit een korte omschrijvingen gegeven, zodat je duidelijk weet wat onder de activiteit wordt verstaan. Naast de activiteiten die specifiek zijn voor het medewerker niveau, zijn er een aantal activiteiten die voor alle medewerkers gelden.
Door te klikken op de onderstaande link krijg je de activiteitenlijst te zien, deze kun je afdrukken op A3.

Handleiding AccentPro

Voor het onderzoek maken we gebruik van AccentPro. Deze app is geïnstalleerd op een telefoon die je ter beschikking is gesteld door het UWV. Hieronder tref je een kort instructiefilmpje aan.

Handleiding
Naast het instructiefilmpje, kun je met de bijgaande link de handleiding voor Accent Pro downloaden.

Daarnaast hebben we nu een korte handleiding gemaakt voor het gebruik van de mobiele telefoon. Deze kun je met de bijgaande link downloaden.

Uitleg hoe je je toestel kunt instellen voor de Wifi op kantoor vind je hier. Mocht je problemen met Wifi ondervinden, graag de ICT helpdesk van het UWV benaderen. Zij kunnen je verder helpen.

Wijzigingen
Mocht er tijdens het meten iets niet goed zijn gegaan met het registreren van een activiteit, dan kun je dit doorgeven door middel van het wijzigingsformulier.  Je kunt het formulier hier downloaden.

Helpdesk

Mocht je nog vragen hebben, problemen met AccentPro hebben of ben je niet zeker hoe je een activiteit moet registreren dan kun je contact opnemen met onze helpdesk. De helpdesk kunnen je bereiken via UWV@accentadvies.nl of voor urgente zaken via 035 69 20 108.

De helpdesk is telefonisch bereikbaar op werkdagen van 07.30 tot 18.00 uur.

Heb je werk inhoudelijke vragen, dan kun je deze het beste stellen aan