Hoe zorgt uw gemeente ervoor dat de doelen van de WMO 2015 gerealiseerd worden?

Sinds 1 januari 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de WMO 2015 en daarmee voor een belangrijk deel voor de ondersteuning aan mensen zodat zij zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen en andere mensen kunnen blijven ontmoeten. De eerste noodzakelijke stappen zijn inmiddels gezet om huidige zorgvragers tegemoet te komen. Er zijn afspraken gemaakt met zorgaanbieders en WMO consulenten aangesteld om de intake en coördinatie vorm te geven. Misschien zijn er ook wel Sociale Wijk Teams in uw gemeente ingericht.

Maar om de doelen van de WMO 2015 te kunnen realiseren is er meer nodig:

  • Welke stappen onderneemt uw gemeente om de zelfredzaamheid en participatie van burgers echt te verhogen?
  • Hoe houdt u grip op de kwaliteit van de gecontracteerde zorgaanbieders?
  • Op welke termijn denkt u dat ook de zorgkosten flink omlaag kunnen en hoe wordt dit geborgd?
  • En hoe voorkomt u dat betrokken eindverantwoordelijken en medewerkers niet in oud gedrag vervallen maar verantwoordelijk en resultaatgericht te werk gaan?

Zo maar een paar vragen. Om over deze en andere vragen op een snelle, inspirerende – en vooral ook leuke – manier kennis en ervaringen te delen, heeft Accent Organisatie Advies een simulatiespel ontwikkeld dat zich richt op het verder professionaliseren en optimaliseren van de aansturing en borging van de WMO activiteiten binnen gemeenten.

Meer weten? Neem contact op met Marjan Houweling 035 – 69 20 108 of mail naar info@accentadvies.nl