Zelfevaluatie RvC, ruimte voor verbetering?

In de afgelopen tien jaar hebben wij vanuit onze individuele rollen als commissaris zelf verschillende keren een zelfevaluatie van de Raad van Commissarissen (RvC) meegemaakt. In de loop der jaren is het belang en de professionaliteit hiervan toegenomen. Er blijft echter naar onze mening nog veel ruimte voor verbetering; de zelfevaluatie zou, meer dan nu het geval is, het moment moeten zijn om te kijken waar verbetering in de invulling van de verschillende rollen van de RvC mogelijk is.

In bijgaand artikel geven Carla van der Weerdt en Frank van Egeraat hun visie hoe een goede zelfevaluatie van de RvC moet worden opgezet. Op deze manier kan deze een belangrijke bijdrage leveren aan de volwassenheid van de RvC.

Lees meer>>