Continue Tijdstudie

Normtijden bepalen voor begroting- en capaciteitsplanning

De Continue Tijdstudie (CTS) techniek is een methode waarmee door het continu waarnemen van een medewerker of machine de zuivere taaktijd voor een activiteit kan worden bepaald. Deze techniek staat ook bekend als de stopwatch methode en wordt veel gebruikt om bij activiteiten die regelmatig terugkomen of die daadwerkelijk waarde toevoegen voor de organisatie.

Normeren van activiteiten

Een Continue Tijdstudie wordt meestal gebruikt om activiteiten te normeren door de directe en indirecte taaktijden van een handeling te bepalen. Dit betekent dat men zich bij een Continue Tijdstudie met name richt op het meten van waarde toevoegende activiteiten, terwijl de Multi Moment Opname tijdstudie wordt gebruikt om opslagen te bepalen. De directe taaktijd en de gemeten opslag vormen samen de normtijd. Met de berekende normtijd is het vervolgens eenvoudig om gedetailleerde capaciteits- en bezettingsberekeningen te maken en is het mogelijk de indirecte kosten aan de juiste plaats toe te wijzen middels Activity based costing.

Op de werkvloer of in een ‘lab’ omgeving

Afhankelijk van uw doelstelling kan een Continue Tijdstudie worden uitgevoerd in een operationele omgeving of in een laboratorium omgeving waarbij de specifieke tijden van handelingen kunnen worden vastgelegd zonder de verstoringen van het dagelijkse proces. Accent Advies kan u adviseren over de meest passende aanpak om uw doel te realiseren, waarbij niets onmogelijk is. Zo hebben we een lab-omgeving gecreëerd op een rangeerterrein om de klant goed inzicht te geven in de duur van het koppelen van treinen. En hebben bij een uitvoeringsinstantie ruim 250 medewerkers tegelijk een CTS uitgevoerd voor het bepalen van de normtijden.

Bij het uitvoeren van uw onderzoek kunt u gebruik maken van verschillende analyse methodes:

Analyse methode

Soort activiteit

Doel

MMONiet waarde toevoegendElimineren
MMO en/of CTSIndirect waarde toevoegendReduceren
MMO en/of CTSDirect waarde toevoegendNormeren

 

Met behulp van een Continue Tijdstudie is het ook mogelijk om een:

  • Hands on tool time (HOTT) registratie uit te voere
  • SMED (omsteltijd) analyse uit te voeren
  • Video opname te analyseren

Accent Pro tijdstudie software – Flexibel en krachtig

Accent Advies heeft tijdstudie software ontwikkeld waarmee op een geavanceerde wijze normtijden en opslagen kunnen worden verzameld en meetinformatie gecombineerd kan worden. Onze Accent Pro tijdstudie software is intuïtief in gebruik. Daardoor kunnen wij uw eigen medewerkers opleiden om deze software te gebruiken.

Succesvolle uitvoering van een CTS tijdstudie

Voor het uitvoeren van een Continue Tijdstudie waarvan de resultaten betrouwbaar en bruikbaar zijn, is een aantal zaken van belang:

  • Goede voorbereiding van het onderzoek, met duidelijke definiëring van de vraagstelling
  • Goede communicatie over opzet en aanpak
  • Heldere definities en opdeling van te meten activiteiten
  • Representatieve meetperiode en gewenste betrouwbaarheid

Onze adviseurs hebben ervaring met tijdstudies in verschillende sectoren en hebben een brede kennis op het gebied van Continue tijdstudies. Hierdoor kunnen wij u op deze onderdelen goed adviseren en ondersteunen.

Meer weten?

Wilt u meer weten over hoe een Continue Tijdstudie u kan helpen? Neem contact op met Sander Boelen. In een oriënterend gesprek komt u alles te weten over onze mogelijkheden voor uw organisatie.
Maak een afspraak