Een Team samenstellen? Drijfveren bieden handvatten

Samen met een overheidsorganisatie hebben wij voor twee van hun teams het “ideale” team profiel opgesteld. Hier hebben wij het groepsprofiel drijfveren van de potentiële teamleden mee vergeleken. Dit gaf onmiddellijk inzicht in de potentiële kracht van het team en in de valkuilen en aandachtspunten.

Zo betrof één van de teams een nieuw op te zetten Innovatie team. Met als voornaamste taak: innovatieve ideeën ontwikkelen (gevoed door gele drijfveer). Direct daarna kwam het verbeteren, realiseren en implementeren (oranje) en het helpen en ondersteunen van de lijnorganisatie, samen implementeren van innovaties en verbeteringen (blauw/groen).

Vanuit team effectiviteit was het belangrijk dat er ook wat rood in het team zit om tempo en daadkracht toe te voegen en een stevige houding richting de lijnorganisatie (belangrijk dat er ook daadwerkelijk iets gaat gebeuren). En dat er aandacht voor paars was richting de bestaande organisatie omdat verandering een gevoel van onveiligheid kan meebrengen en het belangrijk is om hier bewust van te zijn.

Uit het drijfveren groepsprofiel kwam naar voren dat de beoogde teamleden samen een doelgericht team vormen dat graag op zoek gaat naar nieuwe ideeën, innovaties, en daarbij gestructureerd te werk wil gaan. Dit past goed bij een team dat ook de opdracht krijgt om te zoeken naar mogelijke vernieuwingen. Mogelijke valkuilen waren:

  • wellicht te weinig structurerend door weinig blauw. Blauw is nodig om planmatig te werk te gaan en rekening te houden met de uitvoerbaarheid van ideeën en innovaties (het hoe)
  • wellicht te weinig communicatie met andere stakeholders (door gebrek aan groen). Deze communicatie is wel nodig voor het verkrijgen van draagvlak in de organisatie
  • weinig rood in het team, waardoor er een gebrek aan focus kan ontstaan; er zijn zoveel interessante ontwikkelingen die het team graag allemaal wil onderzoeken. Het team zal besluiten moeten nemen over de focus op ontwikkelingen (welke wel en welke niet) en deze besluiten ook moeten handhaven
  • weinig paars: op zich niet vreemd voor een dergelijk team, maar het team moet zich er wel bewust van zijn dat in verschillende onderdelen van de overheidsorganisatie de tradities en de binding met de missie toch een zeer belangrijke rol spelen en dat innovaties dan zorgvuldig moeten worden geïntroduceerd.

Met deze inzichten kan de organisatie besluiten andere (of aanvullende) teamleden te overwegen of tegenmaatregelen / oplossingen in te voeren om het risico van de valkuilen kleiner te maken.

Meer weten?

Wilt u meer weten over wat de drijfveren binnen uw team zijn? Neem dan contact op met Sander Boelen
Maak een afspraak