Organiseer Risk Self Assessments

De medewerkers in de organisatie weten vaak zeer goed welke risico’s worden gelopen in de processen van een organisatie. Zij hebben er dagelijks mee te maken. Hoe krijg je op een efficiënte manier informatie boven water, zonder dat je de medewerkers te veel belast in hun normale activiteiten? Daarvoor begeleiden wij organisaties bij het doorlopen van een Risk Self Assessment cyclus door niet alleen de trekker te zijn, maar ook door medewerkers van de organisatie te begeleiden en te trainen in het zelf organiseren van Risk Self Assessments.

Risk Self Assessments

Risk Self Assessments (RSA) zijn een uitgelezen manier om de medewerkers te betrekken bij het identificeren en beheren van de risico’s van de onderneming. Het is een gestructureerd proces, waarbij de risico’s ten aanzien van een of meer bedrijfsproces(sen) worden beoordeeld door managers en medewerkers die betrokken zijn bij het proces.

 

Opzet RSA

Afhankelijk van de situatie kunnen Risk Self Assessments op verschillende manieren worden opgezet:

  • Workshops waarbij medewerkers van verschillende disciplines de risico’s proberen te identificeren.
  • Questionnaires waarbij grote groepen medewerkers op een eenvoudige wijze bereikt worden om hun visie op de risico’s binnen de organisatie te geven.
  • Interviews met de belangrijkste betrokkenen binnen de organisatie.

 

Risk & Control Self Assessment

Vaak wordt er gekozen voor een mix van technieken. Tevens is het mogelijk om in deze sessie de beheersmaatregelen binnen één of meer bedrijfsprocessen te toetsen en te analyseren. In dit geval spreken we over Risk & Control Self Assessment (R&CSA).

Meer informatie?

Wilt u meer weten over onze expertise op het gebied van Risk Self Assessments? Neem contact op met Frank van Egeraat. In een oriënterend gesprek komt u alles te weten over onze mogelijkheden voor uw organisatie.
Maak een afspraak