Identificeer en analyseer risico’s

Zicht op alle operationele risico’s

Iedere organisatie heeft te maken met risico’s. De kranten staan dagelijks vol met voorbeelden van risico’s die zich bij organisaties hebben geopenbaard. Denk bijvoorbeeld aan fraudegevallen en juridische geschillen, maar ook aan medische missers en fouten in bedrijfsprocessen. De eerste stap op het gebied van operationeel risk management start met de bewustwording van de risico’s die een organisatie loopt. Een organisatie moet haar risico’s kennen en onderkennen vóórdat ze maatregelen kan treffen.

Risico’s in vroeg stadium in beeld

Het operationeel risicomanagement proces start met het identificeren van de risico’s in de verschillende processen van de organisatie. Dit gebeurt onder andere door gebruik te maken van operationele indicatoren zoals bijvoorbeeld incidenten, klachten en andere relevante ratio’s. Deze helpen vaak om in een vroeg stadium risico’s in beeld te krijgen. Het is belangrijk dat medewerkers vanaf het begin bij het risicomanagement proces worden betrokken. Op deze manier wordt ook het risicobewustzijn van de medewerkers verhoogd.

 

Risk & Control Self Assessment

Om een volledig beeld te krijgen van de risico’s in de processen kan gebruik gemaakt worden van verschillende methoden en technieken, zoals brainstormsessies, raadplegen van externe bronnen en overzichten, inzetten van kennis van externe experts, maar ook Risk & Control Self Assessments. Deze ‘self assessments’ vinden plaats in workshop vorm, waarbij het operationele proces van begin tot einde in kaart wordt gebracht door de deelnemers. Voor het identificeren en analyseren van risico’s hanteren wij de zogenaamde waardestroomanalyse of “Makigami” methode. Daarbij worden de functies (rollen), activiteiten, informatiedragers, risico’s, verspillingen en mogelijke beheersmaatregelen in één overzicht in kaart gebracht.

 

Zicht op risico’s

Het resultaat van deze waardestroomanalyse geeft een helder inzicht in de omvang van de risico’s die de organisatie loopt in de verschillende (primaire) processen. Op basis hiervan kunnen dan onderbouwde afwegingen worden gemaakt over het al dan niet treffen van maatregelen om de gesignaleerde risico’s te beheersen.

Meer informatie?

Wilt u meer weten over hoe wij met behulp van gestructureerde interviews en workshops de belangrijkste risico's in uw processen identificeren en analysere? Neem dan contact op met Frank van Egeraat.
Maak een afspraak