Aw / WSW beoordelingskader app

In de afgelopen jaren hebben de Autoriteit woningcorporaties (Aw) en het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) hun samenwerking verder geïntensiveerd om het toezicht dat zij voeren op de corporatiesector effectiever en efficiënter te maken. Als onderdeel van deze samenwerking hebben zij een gezamenlijk beoordelingskader opgesteld om de corporaties jaarlijks risicogericht te kunnen beoordelen. Maar hoe weet u op welke onderdelen van dit kader uw corporatie voldoet? Met de AW / WSW beoordelingskader app krijgt u door middel van een zelfevaluatie op eenvoudige wijze inzicht in deze vraag.

Toetsingsonderwerpen

In het beoordelingskader laten de toezichthouders zien welke onderwerpen onderdeel zijn van de gedeelde beoordeling en vanuit welk perspectief de beoordeling plaatsvindt. De Aw beoordeelt de corporaties vanuit haar wettelijke taak, terwijl WSW vanuit haar borgingsrol kijkt naar financial en business risk. Bij de gezamenlijk toetsing ligt de focus in het beoordelingskader op een drietal risicogebieden:

  • Financiële continuïteit,
  • Bedrijfsmodel, en
  • Governance & organisatie

In het onderstaande figuur is het gezamenlijk beoordelingskader schematisch weergegeven.

 

Aantoonbaar in control

Samen met Fully in Control heeft Accent Advies een app ontwikkeld, waarbij u zelf een beoordeling van uw scores op het gemeenschappelijk beoordelingskader kunt uitvoeren. Alle onderdelen van het beoordelingskader zijn op gestructureerde wijze uitgewerkt in verschillende vragenlijsten, die u eenvoudig kunt uitzetten in de organisatie. Op basis van deze input genereert de app een heldere rapportage met daarin een samenvattend overzicht met alle scores op de onderdelen. U ziet in één oogopslag waar u in control bent en waar verbeteringen mogelijk of noodzakelijk zijn.

Bewustzijn vergroten

De app is opgebouwd uit verschillende vragenlijsten, zodat u deze kunt uitzetten bij de kennisexperts binnen uw organisatie. Hiermee is de zelfbeoordeling niet alleen iets van de controller of risicomanager, maar van de gehele organisatie. Op deze manier vergroot u het bewust zijn in de gehele organisatie over de manier waarop toezichthouders kijken naar uw corporatie.

In gesprek over de resultaten

Nadat de vragenlijsten zijn ingevuld, kunt u eenvoudig een uitgebreide eindrapportage genereren. Per onderdeel krijgt u inzicht in de detailscores en eventuele bevindingen. Daarnaast geeft de rapportage de geformuleerde opvolg acties weer. Kortom, alle informatie over een specifiek risicogebied van het gemeenschappelijk beoordelingskader inzichtelijk in beeld, zodat u eenvoudig het gesprek aan kan gaan met uw MT, Raad van Commissarissen en/of toezichthouders.

 

Meer informatie?

Wilt u meer weten hoe onze Aw/WSW beoordelingskader app u kan helpen om in één oogopslag inzicht te hebben in hoe uw corporatie scoort op alle onderdelen van het gemeenschappelijk beoordelingskader van Aw/WSW? Download hier de brochure.
Download brochure