Kijk naar jezelf door de ogen van Aw & WSW

Begin 2019 hebben Ortec Finance en Accent Advies een zelfbeoordelingstool ter beschikking gesteld. Hiermee kunnen corporaties zichzelf scoren op het gezamenlijk beoordelingskader van Aw/WSW. De publicatie van het Financieel Kader is voor ons aanleiding om de zelfbeoordelingstool te actualiseren en opnieuw onder de aandacht te brengen.

Met de gratis zelfbeoordelingstool goed voorbereid in gesprek met Aw en WSW

Op 28 april 2020 hebben de Autoriteit Woningcorporaties (Aw) en het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) een financieel kader gepubliceerd met een gewijzigde set van financiële ratio’s en grenswaarden. Deze publicatie vormt het sluitstuk van het traject: Verticaal Toezicht. Het financieel kader is een nieuwe versie van het onderdeel financiële continuïteit uit het gezamenlijk beoordelingskader (zie figuur 1). Dit beoordelingskader combineert de financiële positie met de onderbouwing van het bedrijfsmodel en de governance & organisatie. Aw en WSW hebben in het samenwerkingsconvenant de werkzaamheden die volgen uit het gezamenlijk beoordelingskader verdeeld en afgesproken op elkaars inzichten te varen.

Begin 2019 hebben Ortec Finance en Accent Advies een zelfbeoordelingstool ter beschikking gesteld. Hiermee kunnen corporaties zichzelf scoren op het gezamenlijk beoordelingskader van Aw/WSW. Met een overzicht van de eigen scores, een toelichting daarbij en een verwijzing naar relevante bestanden is de corporatie optimaal voorbereid voor de beoordeling door Aw/WSW. De publicatie van het Financieel Kader is voor ons aanleiding om de zelfbeoordelingstool te actualiseren en opnieuw onder de aandacht te brengen.

Figuur 1: Visualisatie gezamenlijk beoordelingskader Aw/WSW en de wijziging daarin
Visualisatie gezamenlijk beoordelingskader Aw/WSW en de wijziging daarin

 

Wat verandert er?

Met het nieuwe Financieel Kader, is het onderdeel over de financiële continuïteit gewijzigd. De financiële ratio’s en grenswaarden zijn per direct van toepassing. Aw en WSW maken onderscheid tussen de continuïteitsratio’s (ICR, LTV en Solvabiliteit) en discontinuïteitsratio’s (dekkingsratio en onderpandsratio). De belangrijkste aanpassingen zijn:

  • De maximale grenswaarde voor de Loan to Value beleidswaarde is verruimd van 75% naar 85% (DAEB en enkelvoudig/geconsolideerd);
  • De minimaal vereiste solvabiliteit is naar beneden bijgesteld van 20% naar 15% (DAEB en enkelvoudig/geconsolideerd);
  • De dekkingsratio wordt berekend op basis van de marktwaarde van de leningen;
  • De onderpandsratio is nieuw.

Leer meer over de wijzigingen in het eerder verschenen artikel. Daarin attenderen we u ook op een gezamenlijk initiatief van Accent Advies en Ortec Finance, gericht op het onderbouwen van eigen grenswaarden voor de financiële sturing.

Integrale zelfbeoordeling

De overige onderdelen uit het beoordelingskader, zoals het bedrijfsmodel en de governance & organisatie, zijn niet gewijzigd. Desondanks blijft dit veelomvattende kader van kracht. Met de zelfbeoordelingstool kun je jezelf als corporatie beoordelen op het beoordelingskader. Heb je dit al eerder gedaan? Dan kun je dat herhalen en de ontwikkeling in beeld brengen. Ook is het mogelijk specifiek in te zoomen op de aandachtspunten in een eerdere beoordelingsronde die door het Aw of WSW zijn benoemd. Deze zelfbeoordeling is geschikt voor de basisbeoordeling. We stellen je deze zelfbeoordelingstool gratis ter beschikking.

Gratis downloaden zelfbeoordelingstool

 

Ondersteuning door Ortec Finance en Accent is mogelijk

We kunnen ons voorstellen dat je in de voorbereiding op de gesprekken met Aw en WSW nog vragen hebt over het beoordelingskader of ondersteuning in de voorbereiding zoekt. Afhankelijk van de vraag die je hebt, kunnen Ortec Finance en Accent Advies je hierin met gerichte dienstverlening verder helpen. Bijvoorbeeld met een individuele in-huis kennissessie of met Ortec Finance en Accent als kritische gesprekspartner. Ook is ondersteuning mogelijk op een deel uit het beoordelingskader. Neem gerust contact op en dan bespreken we de mogelijkheden.

Heb je nog vragen?

Voor vragen en/of opmerkingen kun je contact opnemen met Frank van Egeraat of Frank Vermeij.
Neem contact op