Volledige beheersing van uw bedrijfsprocessen

Een goede interne beheersing vraagt dat u processen duidelijk in beeld brengt aan de hand van beheersmaatregelen en procesbeschrijvingen die u vastlegt in het Internal Control Framework (ICF). Wij ondersteunen organisaties bij het inrichten van een ICF. Daarbij maken wij gebruik van best practices uit de eigen sector en bewezen formats uit andere sectoren.

Beheersmaatregelen

Een Internal Control Framework is een geheel van activiteiten waarmee een organisatie waarborgt dat haar processen effectief en efficiënt verlopen, interne – en externe verslaggeving en verantwoording betrouwbaar is en voldaan wordt aan relevante wet- en regelgeving. Verschillende risico’s kunnen het realiseren van deze doelstellingen in de weg staan. Op basis van een risicoanalyse bepaalt een organisatie de beheersmaatregelen die uitgevoerd moeten worden om deze risico’s goed te beheersen. In een ICF legt een organisatie deze maatregelen vast, samen met de procesbeschrijvingen.

Voordelen

Een Internal Control Framework biedt een aantal voordelen zoals:

  • Het biedt een basis voor een gedegen inrichting van processen
  • Het vergroot het risicobewustzijn in de organisatie
  • Het maakt inzichtelijk op welke wijze de organisatie haar processen beheerst
  • Het helpt nieuwe medewerkers om snel en duidelijk de werking van processen te beheersen
  • Het biedt een goede basis voor (interne) controles en audits

Meer weten?

Wilt u meer weten hoe het Internal Control Framework uw organisatie kan helpen met het beheersen van de operationele processen? Neem dan contact op met Sander Boelen
Maak een afspraak