Finance Management

Een overvolle agenda

De werkzaamheden van de financiële afdelingen van bedrijven en overheden zijn continu aan veranderingen onderhevig. Niet alleen is het beheren van de financiële huishouding complexer geworden, ook de buitenwereld stelt steeds zwaardere eisen aan de financiële en maatschappelijke verantwoording.

Financiële aansturing is een uitdaging

lege agende van de ceoAgenda’s groeien en raken voller. Dan is het een uitdaging om er voor te zorgen dat de financiële aansturing zo wordt ingericht, dat het bijdraagt aan het realiseren van de strategie en de doelstellingen van de organisatie.

Wij adviseren en begeleiden organisaties bij het inrichten van adequaat financieel management op strategisch en operationeel niveau.


Dit omvat advisering op het terrein van:

  • Strategische Planning & Control
  • Performance analyse
  • Financieel risicobeheer
  • Optimalisatie van de financieringsstructuur
  • Internationaal Cash- en Treasury Management

Hoe doen wij dat?

Accent Organisatie Advies biedt integrale oplossingen voor het verbeteren van de financiële aansturing in uw organisatie:

  • Benchmarken: we kijken samen met u naar de financiële aansturing in uw organisatie en vergelijken dit met bestaande best practices, zodat u zich bewust wordt van de mogelijkheden en kansen om de aansturing te verbeteren
  • Analyse: wij analyseren samen met u de financiële en niet-financiële impact van de mogelijke verbetertrajecten om te begrijpen of deze binnen uw financiële strategie passen en of ze tot een verdere optimalisatie van de aansturing leiden
  • Verbeteragenda: wij stellen samen met u een financiële verbeteragenda op, waarbij alle maatregelen die u kunt nemen worden geprioriteerd. Daarnaast helpen wij uw organisatie te bewegen richting een verbeterde financiële sturing. We hebben het concept Controller-op-Maat ontwikkeld, waarbij één van onze financiële professionals u op tijdelijke basis kan ondersteunen
  • Rapportage: wij richten rapportages voor u in en stellen samen met u processen en procedures op, zodat er sprake is van een duurzame borging in uw organisatie
  • Training: tot slot bieden wij trainingsoplossingen die u helpen uw organisatie te bekwamen in Finance Management