Consulting

Krijg inzicht in bewust risico’s nemen en beheersen

Wij geloven dat organisaties met meer zekerheid hun doelstellingen kunnen realiseren en kansen kunnen benutten als mensen in de organisatie bewust risico’s nemen en beheersen. Met onze adviezen  helpen wij organisaties in de (semi)publieke sector en financiële instellingen bij alle vraagstukken op het gebied van risicomanagement, het realiseren van doelen en benutten van kansen en het verbeteren van prestaties.

Op een andere wijze kijken

Waarom is het nog niet zo eenvoudig om altijd uw doelen te behalen? Waar komt de ruis in uw organisatie vandaan? Veel processen binnen organisaties zijn complexer ingericht dan nodig door het verloop van de tijd of doordat de markt of wetgeving andere eisen stelt aan de organisatie. Wij helpen uw medewerkers op een andere wijze naar de organisatie te kijken.

Van strategie naar uitvoering

Ons doel is uw organisatie in beweging te krijgen naar de toekomst die u voor ogen heeft met oplossingen die werken voor de lange termijn. Wij maken samen met onze klanten de vertaalslag van strategie naar uitvoering. Wij zorgen dat doelen, mensen, middelen en processen op elkaar worden afgestemd, zodat de uitvoering de strategie ondersteunt.

Doeners die luisteren

De adviseurs van Accent Advies zijn ervaren adviseurs uit de praktijk en helpen u het beste uit uw organisatie te halen. Wij doen dat op een praktische, betrokken en interactieve manier. Wij zijn doeners die luisteren. Bij onze aanpak spelen uw medewerkers in de organisatie een belangrijke rol en besteden wij veel aandacht aan gedrag en cultuur.

Meer informatie?

Wilt u meer weten over onze adviezen op het gebied van risico's nemen en beheersen? Maak dan een afspraak met Marc Breij. In een oriënterend gesprek komt u alles te weten over onze mogelijkheden voor uw organisatie.
Maak een afspraak